Třetí díl o PHP – Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Věc, kterou jsme si zatím neřekli je to, jak vlastně webový server pozná, že jde o PHP. Pokud jste v minulém díle do normálního HTML souboru vložili PHP kód, jistě se neprovedl. Je to z toho důvodu, že přípona souboru byla .html, tato přípona se používá pouze pro HTML soubory, tedy webový server je vrací přímo a neš’tourá se v nich. Pokud však koncovku souboru nahradíme za .php, server již ví, že jde o PHP soubor a veškeré kusy kódu, které jsou v <?php a ?> zpracuje a vrátí je klientovy jako prosté HTML.

Nyní se tedy podíváme na základní syntaxi. Již v minulém díle jsme si řekli, že obsah kódu patří do <?php a ?>, v kódu to může vypadat třeba takto:

<?php

//kus PHP kódu

?>

Další co je velmi důležité je oddělení konstrukcí, pro ten slouží v PHP středník, nyní uvedu dva příklady, ten první fungovat bude, ten druhý nikoliv:

<?php

echo "první tři slova";

echo "další tři slova";

?>

druhý příklad, který na rozdíl od toho prvního je funkční:

<?php

echo "první tři slova";

echo "další tři slova";

?>

Z obou příkladů je tedy jasné, že za každou instrukcí musí být středník, jinak kód nebude funkční. Existuje však výjimka, pokud za poslední instrukcí středník nenapíšete, kód fungovat bude, nicméně si zvykněte na to, že za každou instrukcí se píše středník, je to z toho důvodu, že pokud se pak rozhodnete cokoliv připsat, kód právě kvůli středníku nemusí již fungovat.

Další v čem je PHP zajímavé je to, že jsou pro něj nepodstatné konce řádku ,tedy ten samý kód můžete zapsat i takto:

<?php echo "první tři slova"; echo "další tři slova"; ?>

pokud tedy potřebujete udělat jen rychlý výpis, je zbytečné to dávat do několika řádků, ale zase záleží na Vás, jak se Vám v tom bude lépe orientovat, tato možnost tu je.

Ze všech příkladů je Vám asi jasné, že ECHO se používá pro výpis řetězců, je to tedy první instrukce, kterou jsme se v PHP naučili, nyní si jej ale rozebereme.

ECHO vypisuje řetězec, to znamená, že vše, co je uvedeno v uvozovkách bude vypsáno, nicméně občas je potřeba vypsat obsah dvou řetězců, vzhledem k tomu, že zatím neumíme proměnné, dva řetězce za sebe zapíšeme takto:

<?php

echo "první řetězec" . "druhý řetězec";

?>

Z příkladu je tedy vidět, že se dva a nebo více řetězců spojují tečkou, problém nastane, pokud se pokusíte dát nějaké slovo do uvozovek, i pro to existuje v PHP řešení, zpětné lomítko.

<?php

echo "PHP už \"skoro\" umím";

?>

Nyní vidíme, že pokud chceme vypsat uvozovku, musíme před ní dát zpětné lomítko, jinak PHP bude počítat s tím, že první řetězec je „PHP už “ a na „skoro“ kód přestane fungovat, protože je tam něco, s čím kompilátor nepočítá a celý script se neprovede.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.