První díl o PHP – Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C. Sada scriptů byla tento rok vydána pod názvem „Personal Home Page Tools“, pozdější název byl „Personal Home Page Construction Kit“.

Nicméně toto nestačilo a tak se v polovině roku 1995 ten samý autor rozhodl, že systém PHP propojí s nástrojem „Form Interpreter“, vzniklo tak první PHP/FI 2.0.

Dále v roce 1998 vyšla verze 3.0, oproti předchůdci toho obsahovala o mnoho více a byla daleko rychlejší, ten pravý „bum“ přišel ale až v roce 2000, byla totiž uvolněna verze 4.0, obsahovala již takové věci jako HTTP sessions, buffering výstupu, podporu pro mnoho WWW serverů a tak podobně.

Betaverze PHP5 byla oficiálně uvolněna v roce 2003, největší změna byla v objektovém modelu, tedy PHP se přibližuje postupně ostatním jazykům podporující OOP.

Nyní si uvedeme několik důvodů, proč PHP používat, jaké má výhody a jaké nevýhody.

PHP je relativně jednoduché na pochopení, dá se bez problému říci, že i žák v deváté třídě by jej měl pochopit, sám jsem s PHP v roce 2005 začal a to jsem byl teprve v sedmé třídě. Pokud se naučíte jazyk PHP, nebudete mít příliš velký problém porozumět třeba jazyku C, protože má velmi podobnou syntaxi a proto je většině vývojářů velmi blízký. Další co jistě stojí za zmínku je fakt, že na internetu se pohybuje mnoho již hotových, napsaných projektů v PHP, které se dají rovnou nasadit do vašeho kódu.

Nicméně PHP nemá jen výhody, asi největší nevýhodou je to, že jazyk je interpretovaný, ne kompilovaný, to znamená, že při jakémkoliv spuštění i toho nejmenšího PHP scriptu musí server soubor znova kompilovat, při velmi vysokém přístupu uživatelů na server je lepší zvolit do PHP nějaký framework, který tento fakt odstraňuje, nicméně si myslím, že pro všechny Vaše projekty čisté PHP bohatě postačí a že snad nikoho nenapadne dělat něco dalšího, jako je třeba Facebook.

Další nevýhodou PHP je, že objektové programování není moc na dobré úrovni, nicméně v novějších verzích to jistě bude lepší.

Asi mnoho z Vás napadne, co vlastně se dá v PHP všechno napsat, odpověď je, že skoro vše. Je jedno, jestli PHP použijete na internetový obchod, diskusní fórum, redakční systém, vyhledávač, katalog, počítadla nebo webové poštovní či databázové klienty, se vším si PHP v klidu poradí.

Pokud Vás PHP zaujalo, a rádi byste se jej naučili, jistě si náš seriál o něm přečtěte.
Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.