Čtvrtý díl o PHP – Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pokud budete tvořit velmi jednoduchý projekt, jistě si řeknete, že je nepotřebujete, prosím Vás, naučte se kusy kódu si popisovat. Když teď napíšete kus kódu, pamatovat si jej budete, nicméně třeba za rok to tak již být nemusí a tak se v kódu ztratíte, zvlášť, pokud se v kódu dopustíte nějaké „prasárny“. Z tohoto důvodu zmiňuji komentáře takto na začátku, nyní si tedy ukážeme, jak je používat a jak okomentovat náš kód z minulého dílu.

Komentáře dělíme do dvou skupin, tou první jsou komentáře jednořádkové, ta druhá skupina jsou komentáře víceřádkové, ale vezmeme vše postupně.

Jednořádkové komentáře zapisujeme jako dvě dopředná lomítka za sebou, tedy „//“ v kódu to můžeme vidět třeba takto:

<?php

//náš komentář

echo "výpis prvních čtyrech slov";

?>

Vytvářet komentář je tedy vhodné před tím, než začne nějaká instrukce a do komentáře si popsat, co dělá. V případě takto jednoduchého řetězce je to však jedno a komentář je zbytečný, když to přesně vidíme, nicméně až budeme získávat data třeba z databáze, už to tak jednoznačné nebude.

Dalším způsobem, jak v PHP zapsat jednořádkový komentář je mřížka, tedy #, uvedeme si stejný příklad jako v případě s lomítky.

<?php

#náš komentář

echo "výpis prvních čtyrech slov";

?>

To, jak budete komentáře využívat je na Vás, já však preferuji variantu se dvěma dopřednými lomítky.

Nyní se podíváme na víceřádkové komentáře. Pro víceřádkové komentáře se používá dvojice znaků a to /* a */

<?php

/*

naš

víceřádkový

komentář

*/

echo "výpis prvních čtyrech slov";

?>

Z kódu je tedy opět velmi dobře vidět, jak se víceřádkový komentář vytváří. Slouží například, pokud připisujete kus kódu, který zatím nefunguje a budete pokračovat třeba až zítra a nebo pokud aktuální kód používáte a to co dopisujete je pouze rozšíření toho stávajícího, nebo prostě jen pokud potřebujete komentovat opravdu velkým množstvím slov.

Na co si jistě dávejte pozor jsou vnořené komentáře, mějte na paměti, že pokud budete vnořovat komentáře do sebe, už první */ Vám komentář zruší a kód opět nebude funkční.

<?php

/*

naš

víceřádkový

komentář

/*

vnořený komentář

*/

*/

echo "výpis prvních čtyrech slov";

?>

Takto se komentář nevytváří a vše skončí chybou.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.