ASCII tabulka

ASCII tabulka je kódová tabulka, která definuje standardní znaky anglické abecedy a další znaky používané v informatice. Zkratka vychází z anglického American Standard Code for Information Interchange – česky tedy anglický standardní kód pro výměnu informací.

ASCII tabulka je vůbec nejůspěšnější znaková sada, ze které vychází většina současných standardů pro kódování textu. Tabulka krom tiskutelných znaků, tedy písmen a číslic obsahuje i další znaky, jako jsou závorky, tečky, dvojtečky či speciální znaky jako zavináč, dolar atd. Krom znaků, co se dají vytisknout obsahuje i velké množství řídících, tedy netisknutelných kódu, které kdysi sloužili pro řízení periferních zařízení, jako byli tiskárny.

ASCII tabulka je podle původní definice pouze sedmibitová. Znamená to, že obsahuje pouze 128 platných znaků (0000000 – 1111111 – označení ve dvojkové soustave, tedy 0 – 127). Nicméně pro potřeby dalších jazyků se používá rozšíření, které znakovou sadu rozšíří o dalších 128 kódů. Rozšíření je tedy osmibitové. Nicméně i přes to všechno není dostačující ani pro pokrytí znaků v evropě a tak pro různé jazyky byly vytvořeny různé kódové tabulky.

Tabulka se dá rozdělit tedy na dvě části. Tou první jsou řídící, netisknutelné kódy. Ty jsou od indexu 0 až po 31. Prvních tedy 32 znaků jsou řídící, zbývající pak tisknutelné (krom prvního – kterým je mezera a posledního, kterým je DEL)

Dec Hex Zkratka (anglicky) Význam (anglicky)
0 00 NUL NULL character
1 01 SOH Start of Header
2 02 STX Start of Text
3 03 ETX End of Text
4 04 EOT End of Transmission
5 05 ENQ Enquiry
6 06 ACK Acknowledge
7 07 BEL Bell
8 08 BS Backspace
9 09 HT Horizontal Tab
10 0a LF Line feed
11 0b VT Vertical Tab
12 0c FF Form Feed
13 0d CR Carriage return
14 0e SO Shift Out
15 0f SI Shift In
16 10 DLE Data Link Escape
17 11 DC1 Device Control (XOn)
18 12 DC2 Device Control
19 13 DC3 Device Control (XOff)
20 14 DC4 Device Control
21 15 NAK Negative Acknowledge
22 16 SYN Synchronous Idle
23 17 ETB End of Transmission Block
24 18 CAN Cancel
25 19 EM End of Medium
26 1a SUB Substitute
27 1b ESC Escape
28 1c FS File Separator
29 1d GS Group Separator
30 1e RS Record Separator
31 1f US Unit Separator
Dec Hex Znak
32 20 SP (mezera)
33 21 !
34 22
35 23 #
36 24 $
37 25 %
38 26 &
39 27
40 28 (
41 29 )
42 2a *
43 2b +
44 2c ,
45 2d
46 2e .
47 2f /
48 30 0
49 31 1
50 32 2
51 33 3
52 34 4
53 35 5
54 36 6
55 37 7
56 38 8
57 39 9
58 3a :
59 3b ;
60 3c <
61 3d =
62 3e >
63 3f ?
64 40 @
65 41 A
66 42 B
67 43 C
68 44 D
69 45 E
70 46 F
71 47 G
72 48 H
73 49 I
74 4a J
75 4b K
76 4c L
77 4d M
78 4e N
79 4f O
80 50 P
81 51 Q
82 52 R
83 53 S
84 54 T
85 55 U
86 56 V
87 57 W
88 58 X
89 59 Y
90 5a Z
91 5b [
92 5c \
93 5d ]
94 5e ^
95 5f _
96 60 `
97 61 a
98 62 b
99 63 c
100 64 d
101 65 e
102 66 f
103 67 g
104 68 h
105 69 i
106 6a j
107 6b k
108 6c l
109 6d m
110 6e n
111 6f o
112 70 p
113 71 q
114 72 r
115 73 s
116 74 t
117 75 u
118 76 v
119 77 w
120 78 x
121 79 y
122 7a z
123 7b {
124 7c |
125 7d }
126 7e ~
127 7f DEL (delete)

Zjednodušeně se pak tabulka dá zobrazit takto:

Kde první rádka v pravo nahoře jsou první tři binární hodnoty čísla a pak ve čtyřech sloupcích jsou od leva doprava další čtyři. Dostaneme tak soubor 7mi bitů, díky kterým víme kód/znak. Například pro písmeno „t“ je kód 1110100.

ASCII tabulka se vám může hodit například při programování. Sami jsme jí několikrát použili při programování v seriálu o Arduinu

Další články

Kategorie UTP kabelu a jejich specifikace

Nestíněný kabel „Twisted Pair“ známý pod označením UTP je zcela jistě nejpopulárnějším kabelem na světě. Kabel UTP se používá nejen k připojení zařízení do... [ pokračovat ve čtení ]

Jak přenastavit WordPress na HTTPS protokol

Důvod, pro používat na webových stránkách HTTPS protokol místo nezabezpečeného HTTP může být mnoho. Jde to od zabezpečení přenesených dat až k SEO nebo... [ pokračovat ve čtení ]

Přidání editoru Gutenberg do vlastních typů příspěvků ve WordPressu

Pokud používáte nějakou dobu Wordpress, určitě jste se setkali s vlastními typy příspěvků. Hodně majitelů webu se pro ně rozhodli, protože standardní příspěvky jsou... [ pokračovat ve čtení ]

Internet jde velmi pomalu či téměř nejde

Internetové připojení má v dnešní době téměř každá domácnost. Výhody internetu jistě nemusíme představovat, nicméně i internetové připojení může mít řadu problému. Nejčastějším problémem... [ pokračovat ve čtení ]

Vypadává WiFi síť

WiFi má v domácnosti snad každý uživatel, který vlastní nějaké to chytré zařízení, notebook či cokoliv dalšího. Proto dokáže být celkem nepříjemné, když toto... [ pokračovat ve čtení ]

Měníme IP adresu v příkazové řádce Windows a Linux Terminálu

Změna IP adresy se může občas hodit. A ne vždy je k dispozici grafické prostředí. To se sice týká spíše Linux uživatelů, nicméně i... [ pokračovat ve čtení ]

Hledáme soubory přes příkazovou řádku Windows a terminál Linuxu

Sami jste se s tím nejspíše někdy také setkali. Potřebujete najít nějaký soubor v počítači ale nevíte, kam jste ho uložili. Možností jak něco... [ pokračovat ve čtení ]

Mažeme mezipaměť DNS

Vymazání mezipaměti DNS nepatří k činnostem, co by jsme potřebovali každý den. Jsou ale chvíle, kdy se to hodí a tuto operaci je potřeba... [ pokračovat ve čtení ]

Linux terminál – slučujeme PDF soubory do jednoho

Soubory PDF jsou velmi oblíbené a jejich tisk může v případě většího množství souborů udělat vrásky na čele nejednomu uživateli. Jak je ale jednoduše... [ pokračovat ve čtení ]

Wifi síť nefunguje jak má

Určitě to znáte, chodíte po bytě, hledáte místa kde je nejlepší WiFi signál ale ve většině případů narážíte na fakt, že internet nejede tak,... [ pokračovat ve čtení ]