Jedenáctý díl o PHP – Podmínky a operátory

V minulém díle jsme se podívali na logické operátory, ty se nám teď, když budeme vytvářet podmínky budou hodit.

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Podmínky se naučte z hlavy, je to nezbytné a budete je pořád potřebovat, naučte se vytvářet si přehledný kód, podmínky je potřeba občas do sebe vnořit a pokud nebudete mít pořádek v kódu, ztratíte se, ne možná, ale zcela jistě. Další na co jistě nezapomínejte jsou komentáře, jak jsem již v komentářích řekl, za pul roku se v tom nevyznáte…

A nyní se na to podíváme v praxi:

<?php
$a = 1;
$b = 2;
if($a==1 AND $b==2)
{
echo "V případě že je to pravda, provede se tato část kódu";
}
else
{
echo "V případě ze to pravda není, bude provedena tato část";
}
?>

V kódu jsme použili dvojici rovná se za sebou. Pokud použijeme pouze jedno rovná se, přiřazujeme hodnotu, v případě $a jsme jí díky jednomu rovná se přiřadili hodnotu 1, pokud napíšeme ==, porovnáváme dvě strany, můžeme si to představit jako rovnici, kdy obě dvě strany musí být stejné, tedy musí se samy sobě rovnat. Další a poslední případ jak se dá použít rovná se je 3x za sebou, tedy ===, znamená to rovná se a má stejný datový typ, ale o tom se možná zmíníme později.

Nyní na chvíli odbočíme k operátorům.

Operátor Význam
<  Levá strana je menší, než pravá
>  Levý strana je větší než pravá
<=  Levá strana je menší než pravá a nebo se jí rovná
>=  Levá strana je větší než pravá a nebo se jí rovná
==  Operátor porovnání, obě strany musí být stejné
<>  Nerovná se, tedy strany si nesmí být rovné
!=  Nerovná se, tedy strany si nesmí být rovné

Nyní se tedy zpět vrátíme k podmínkám.

<?php
$a = 1;
$b = 2;
if($a<=$b)
{
echo "Pokud je $a menší než $b, provede se tato část kódu";
}
else
{
echo "Pokud je $a větší než $b, provede se tato část kódu";
}
?>

Myslím tedy, že z příkladu je dobře vidět, jak se operátory dají použít, nyní si ukážeme něco trochu složitějšího:
<?php
$a = 1;
$b = 2;
if($a==$b)
{
echo "Pokud se $a a $b sobě rovnají, vykoná se tato část kódu";
}
elseif($a<=$b)
{
echo "Pokud je $a menší než $b, provede se tento kód";
}
else
{
echo "Ve všech ostatních případech se provede tato část kódu";
}
?>

Kód je sice trochu delší, nicméně si na to zvykněte, až budete někdy tvořit vlastní kód, u necelých dvaceti řádek kódu jistě nezůstanete.

Podmínky jsme vzali sice velmi rychle a nepodívali jsme se ani třeba na příkaz switch a v operátorech na termální operátor, nicméně toto zatím pro základy stačí.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.