Desátý díl o PHP – Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE. V PHP máme šest druhů logických operátorů, jsou shrnuté v této tabulce:

Operátor Význam Pravda když
and Logický součin Jsou obě hodnoty pravdivé
or Logický součet Je alespoň jedna hodnota pravdivá
xor Exkluzivní OR Je právě jedna hodnota pravdivá
! Negace True když bylo False a naopak
&& Logický součin Jsou obě hodnoty pravdivé
|| Logický součet Je alespoň jedna hodnota pravdivá

Nyní se tedy podíváme, jak se tyto logické operátory používají a začneme logickým operátorem AND.

<?
$mam_benzin=TRUE;
$mam_auto=TRUE;
$mohu_ridit=$mam_benzin && $mam_ridicak;
?>

Tento kód je stejný, jako tento:
<?
$mam_benzin=TRUE;
$mam_auto=TRUE;
$mohu_ridit=$mam_benzin AND $mam_ridicak;
?>

Jedná se o logický součin, tedy obě podmínky musí být splněny, pokud nebude splněna byť jen jedna z nich, nebudu moci řídit auto.

Nyní si uvedeme příklad logického operátoru OR.

<?php
$mam_hamburger = TRUE;
$mam_parek_v_rohliku = TRUE;
$mohu_jist = $mam_hamburger || $mam_parek_v_rohliku;
?>

Tento kód je opět stejný, jako tento:
<?php
$mam_hamburger = TRUE;
$mam_parek_v_rohliku = TRUE;
$mohu_jist = $mam_hamburger OR $mam_parek_v_rohliku;
?>

V tomto případě se jednalo o logický součet, tedy pokud je alespoň jedna z podmínek splněna, mohu se najíst, ovšem v případě, že jsou splněny obě, tak se najím taky, v tomto případě by se jednalo o neexkluzivní součet.

Nyní se podíváme na negaci.

<?
$mam_mnoho_benzinu = true;
$nemohu_jet_daleko = !$mam_mnoho_benzinu;
?>

Pokud mám hodně benzínu, mohu jet daleko, nicméně když zneguji mnoho benzínu, dostávám málo benzínu, z toho důvodu nemohu jet daleko. Myslím, že negace je z příkladu jasná, jedná se v podstatě o opak.

Logické exkluzivní OR (XOR), no, co k ním dodat, na programování webu jej jistě potřebovat nebudete, pokud tedy nebudete vytvářet nějaký šifrovací algoritmus. Nikdy jsem jej nepoužil a tak mě ani nenapadá příklad, pro který by se dali použít a aby to nebyl nesmysl.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.