Pátý díl o PHP – Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána. V PHP však existuje několik typu:

Typ Název v PHP Popis
Logický typ Boolean uchovává hodnotu „pravda“ nebo „nepravda“. Zapisuje se jako TRUE a FALSE.
Celočíselný typ Integer uchovává celá kladná i záporná čísla (a nulu) od nějakých -2 biliónů po + 2 bilióny.
Desetinné číslo Float nebo Real uchovává desetinná čísla. S přesností obyčejně na 14 desetinných míst a rozsahem, který začíná jedničkou a může mít 308 nul.
Řetězec String uchovává texty neboli řetězce. Řetězec je znak nebo sada znaků, v PHP prakticky neomezené délky.

Z tabulky je tedy vidět, pro co jaká proměnná slouží. PHP ale na rozdíl od ostatních jazyků přiřadí datový typ proměnné ve chvíli, kdy se do ní přiřadí hodnota, mnoho programátorů může být tímto chováním zmateno, nicméně je to pro začínající programátory lehčí, nicméně, pokud je PHP Váš první jazyk a zvyknete si na to, že proměnné nemusíte deklarovat a bez problému si měníte jejich datový typ, u jiných jazyků budete mít asi problém.

Co se proměnných týče, musí mít proměnná jednoznačný název. Proměnná začíná znakem dolaru $ a pokračuje bez mezery písmenem a-z a nebo podtržítkem, nikoli číslem či jiným znakem.

Další na co si dejte velký pozor je to, že jazyk PHP je case sensitive, to znamená, že $Promenna není to samé jako $promenna či dokonce $proMenna, doporučuji navyknout si na nějaký způsob, jak vytvářet názvy proměnných a ten vždy používat. Není nejvhodnější pojmenovávat proměnné jen jedním písmenem, sice já to velmi často dělám, ale po čase a bez kvalitního komentáře jistě nebudete tušit, k čemu proměnná $g slouží. Naopak příliš dlouhé názvy také nejsou dobré, více času zaberete psaním několikaslovných proměnných než věnování se funkčnosti kódu samotného a navíc, šance že se v proměnné překlepnete je tak daleko větší. Pokud však potřebujete delší název, některé písmena třeba zvýrazněte, lépe se to čte, třeba $DatovyTypCislo a nakonec, také je vhodné používat jen jeden jazyk v pojmenovávání proměnných. Uvedeme si nyní pár příkladu typu proměnných:

<?php

//logický typ

$pravda = TRUE;

//celočíselný typ

$cislo = 10000;

//desetinné číslo

$cislo_pi = 3.14;

//řetězec

$slova = "Právě píšu tento kód";

?>

Z příkladu je jasné, že proměnné nemusíme deklarovat a není těžké tím pádem proměnnou předeklarovat, postačí k tomu pouze do stejného názvu přiřadit něco jiného než tam je právě teď. Pro operace s proměnnými slouží operátory, ty jsou + – * /  %.

Příklad při kterém proměnné sečteme:

<?php

$a = 2;

$b = 4;

$c = $a + $b;

//výsledek takovéto operace bude 6

?>

Nyní proměnné odečteme:

<?php

$a = 4;

$b = 2;

$c = $a - $b;

//výsledek bude 2

?>

V tomto příkladu budeme proměnné mezi sebou násobit:

<?php

$a = 2;

$b = 4;

$c = $a * $b;

//výsledek násobení bude 8

?>

Nyní budeme dělit:

<?php

$a = 10;

$b = 2;

$c = $a / $b;

//po dělení bude mít proměnná $c hodnotu 5

?>

Nyní si představíme MOD, v PHP se používá jako %, je to zbytek po dělení:

<?php

$a = 10;

$b = 4;

$c = $a % $b;

//výsledek, který bude v proměnné $c bude 2, protože čtyřka se do desítky vejde 2x a zbytek je 2

?>

K proměnným a operátorům s nimi je to asi vše, příště se podíváme blíže, na již zmíněné přetypování proměnných.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.