Devátý díl o PHP – Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Konstanta je v podstatě proměnná, jen jak již název napovídá, tak se v průběhu programu nemění, je pořád stejná, viz:

<?
define ("BROWSER""Mozilla/5.0");
echo "Váš prohlížeč je " . BROWSER;
?>

Dobrým zvykem je psát konstanty velikými písmeny, tedy BROWSER je konstanta, ve které je uložen řetězec „Mozilla/5.0“. Každá konstanta se definuje slovem define a není před ní znak dolaru, dá se o ní říci, že je to výraz.
Výrazy

Výraz je vše, co má nějakou hodnotu, nemusí jít jen třeba o řetězec, prostě vše, co má hodnotu, například funkce, kterou jsme použili ve druhém díle tohoto seriálu, Time().

<?php
$sekundy = Time();
echo $sekundy;
?>

V tomto příkladu jsme volali funkci Time(), která je výraz, její hodnotu jsme přiřadili proměnné $sekundy a tuto proměnnou jsme následně potom vypsali. Pokud přiřadíme nějakou hodnotu proměnné, je to chápáno jako výraz a je chápáno jako příkazová hodnota.

Preinkrementace a postinkrementace

Ano, tyto dvě slova vypadají zvláštně, možná až děsivě, nicméně není čeho se bát, jedná se o mechanismus, při kterém výraz mění sebe, díky sám sobě. Uvedu dva příklady, které sice vrací stejnou hodnotu, ale jsou úplně jiné a později to rozvedu.

<?php
$cislo = 5;
$cislo++;
//vratí číslo 6
?>

Druhý příklad:
<?php
$cislo = 5;
++$cislo;
//vrátí také 6
?>

Ačkoliv se oba příklady zdají, že jsou úplně stejné, jistý rozdíl v nich je. Pokud se nám do kódu připlete ještě jedna proměnná, výsledek již bude jiný:
<?php
$cislo = 5;
$dalsi_cislo = $cislo++;
//vrátí číslo 5
?>

Druhý příklad:
<?php
$cislo = 5;
$dalsi_cislo = ++$cislo;
//vrátí číslo 6
?>

Z obou příkladů je vidět, že každý kód vrátí něco jiného, nyní Vám vysvětlím proč. V prvním případě se jedná o postinkrementaci, protože hodnota proměnné $cislo byla přiřazena do proměnné $dalsi_cislo předtím, než byla změněna. Ve druhém příkladu se jedná o preinkrementaci, proměnná $cislo byla změněna předtím, než byla přiřazená do proměnné $dalsi_cislo, proto se změnila. Jistě Vás napadne, jak zvýšit hodnotu o více než o jedna, jde to takto:
<?php
$cislo = 5;
$cislo +=5;
//proměnná číslo bude 10
?>

Takto lze změnit hodnotu proměnné o více než o jedna, je to velmi jednoduché, protože lze tímto způsobem k sobě spojit i dva řetězce:
<?php
$retezec = "prvni slova ";
$retezec .= " dalsi slova";
//výsledek co bude v proměnné řetězec je "první slova dalsi slova"
?>

Preinkrementaci a postinkrementaci je vhodné používat skoro kdekoliv, kde je k tomu prostor, protože je optimalizovaná pro rychlost, nicméně v některých jazycích obsažena není, tedy pokud přecházíte například z asp, asi si chvíli budete zvykat.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Sedmý díl o PHP - Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.