Optická vlákna, technologie přenosu dat a výhody optiky

Tento seriál se zabývá optickými vlákny, spoji po optických vláknech, technologií přenosu a vlastně vším, co optika obnáší. Vše bereme od začátku vývoje, tedy historie, podíváme se na hlavní výhody optických vláken proti metalickým spojům. Řekneme si něco o konektorech, pasivních části sítě a řekneme si i něco o zařízeních, co se v optice používají. Pokud vás optické spoje a vlákna zajímají, je tento seriál určený právě vám. Přečtení tohoto seriálu doporučujeme všem, kteří se o optické vlákna zajímají či se u nich optická síť buduje nebo je k dispozici jako technologie připojení k internetu.


Historie optických sítí

Historie skleněných vláken sahá ještě před dobu druhé světové války. Tehdy se uznávaný skotský vynálezce televize J. L. Baird (1888-1946) ve dvacátých letech minulého století marně pokoušel přenášet obraz po kabelu. Kabel byl spletený z několika stovek skleněných vláken. Bohužel útlum byl tak velký, že na fotony zanevřel a šel cestou elektronické televize.

Výhody optických vláken

Optická vlákna jsou dnes velmi rozšířená a řada poskytovatelů internetu je přivádí až do domácností. Jaké jsou ale jejich výhody oproti metalickým či radiovým spojům?

Optické kabely

Optické kabely jsou vlákna, které mají přes sebe několik ochranných vrstev a mají nejrůznější využití. Tyto kabely mohou v sobě obsahovat jediné vlákno, dvě, nebo klidně třeba i 96 vláken. Optický kabel je tedy vždy vybaven optickým vláknem, tažným prvkem, výplní a pláštěm kabelu.