Sedmý díl o PHP – Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Uveďme příklad, Pepa má několik telefonních čísel:

<?php

$pepa[1]=777123456;

$pepa[2]=777987654;

$pepa[3]=777123987;

?>

Doufám že z příkladu je jasné, že jedna proměnná, tedy $pepa má více telefonních čísel, které jsou indexem označeny 1 – 3. Pole se tedy zapisují stejně jako proměnné, jen se za název proměnné do hranatých závorek přidá index.

Pole máme v PHP dvojího typu, indexovaná a asociativní. V prvním příkladu jsme si uvedli, jak vypadá indexované pole, nyní předvedu příklad asociativního pole:

<?php

$telefon[„pepa“] = 777123456;

$telefon[„honza“] = 777987654;

$telefon[„radek“] = 777123987;

?>

V tomto příkladě je vidět, že má telefonní číslo Pepa, Honza a Radek, je to stejné tedy jako v předchozím příkladě, jen místo indexu je v hranatých závorkách řetězec. Asociativního pole bych využil zejména v případech, kdy jde o to, aby hodnota byla popisnější, například $server[„IP“] = „10.0.0.138“ je daleko více popisná než $server[7] = „10.0.0.138“, samozřejmě v tomto příkladu je to jasné, nicméně třeba u hodnot typu max_users, server_port a tak podobně to tak jasné být nemusí.

Inicializace pole

Hodnoty do pole se nepřiřadí samy, můžeme to vytvořit tak, jak jsem to ukázal v předchozích příkladech a nebo pokud vezmu první příklad a upravím ho takto:

<?php

$pepa[]=777123456;

$pepa[]=777987654;

$pepa[]=777123987;

?>

Takto dostanu to samé, jako v prvním příkladě. Další možnost, jak přiřadit tímto stylem hodnoty do pole je takto:

<? $pepa=Array(777123456777987654777123987); ?>

Hodnoty do pole jdou zařadit tak, jako v předchozím příkladě, jen je na to použita funkce array.

O polích to v tuto chvíli není ještě ale vše, existují totiž ještě vícerozměrné pole, jak na ně se dozvíte v příštím díle.
První díl o PHP - Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C.

Druhý díl o PHP - Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá.

Třetí díl o PHP - Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Čtvrtý díl o PHP - Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře.

Pátý díl o PHP - Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána.

Šestý díl o PHP - Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

Osmý díl o PHP - Vícerozměrná pole

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Devátý díl o PHP - Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty.

Desátý díl o PHP - Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE.

Jedenáctý díl o PHP - Podmínky a operátory

Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle zvoleného internetového prohlížeče.

Dvanáctý díl o PHP - cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce.

Třináctý díl o PHP - Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat.