Šestý díl o PHP – Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést.

PHP jak již bylo zmíněno si k proměnné přiřadí sám datový typ, to znamená, že to nemusíte řešit, pokud se však rozhodnete manuálně změnit datový typ, provedete to takto:

<?php

$moje_promenna = jmeno;

settype($moje_promenna„boolean“);

//tato operace změní moji proměnnou na datový typ boolean

?>

V praxi se to však spíše moc nepoužívá, protože proměnnou přetypujete i takto:

<?php

$moje_promenna = 123;

$moje_promenna = „nějaký řetězec“;

//v prvním případě byla proměnná integer, v tom druhém se změnila na string

?>

Z tohoto příkladu je vidět, že se datový typ mění sám, na závislosti co mu zadáte, výhoda PHP oproti jiným jazykům, protože toto udělat jinde, zcela jistě Vám to fungovat nebude, bohužel je to i nevýhoda, protože pokud si na toto chování navyknete, u jiného jazyka zapláčete.

Co se přetypování týče, je to asi vše, příště se podíváme na pole, protože v nich se nám velmi často bude stávat, že část pole bude jiného datového typu, než jeho druhá část.