Osmý díl o PHP – Vícerozměrná pole

Minule jsme si řekli něco o polích, nyní si ukážeme, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole.

Začneme dvourozměrným polem, tedy polem, které je definováno ve dvou dimenzích. Vysvětlím to na příkladu:

<?php

$pole[1][1] = „lod“;

$pole[1][2] = „lod“;

$pole[2][1] = „moře“;

$pole[2][2] = „moře“;

?>

Dvourozměrné pole si můžeme představit jako kostičkovaný papír, na kterém máte buňky a v nich jisté hodnoty, jistě znáte hru lodě. Dvourozměrné pole tedy není nic jiného než jen síť „souřadnic“, tedy hra lodě, šachy, graf ve kterém jsou osy X a Y ale nemusí jít jen o toho, využití takovýchto polí jsou hromady.

Vaše pole ale nemusí mít jen jednu nebo dvě dimenze, počet dimenzí není snad ničím omezen. Příklad šesti rozměrného pole:

<?php

$pole[1][1][1][1][1][1] = „první bod v šesti-rozměrném prostoru“;

$pole[1][1][1][1][1][2] = „druhý bod v šesti-rozměrném prostoru“;

?>

Z příkladu je asi jasné, že každá nová dimenze se definuje tak, že za předchozí se jednoduše dopíšou další hranaté závorky a nová dimenze je na světě.

Osobně jsem asi nejčastěji používal dvoudimenzní pole, zřídkakdy třídimenzní, sám si ani víc dimenzí neumím představit, ale to asi nikdo, nicméně občas je prostě potřeba s tím počítat.