5. díl – strategie bitvy s Rail Gunem

2015-02-01_00001Bitva s Rail Gunem se diametrálně liší od té s SMG. Roboti, kteří mají osazený Rail Gun funtují jako snipeři. To znamená že nejlepší jak s nimi hrát je si najít na mapě pěkné místo, odkud je dobře vidět na místo, kde se střetávají fronty obou týmu a pěkně, zlehka tam odtud střílet a ukazovat svou palebnou sílu pěkně z dálky.

Rail Gun je vysoce přesná zbraň, která vystřelí vždy jen jeden projektil na nepřítele a pak je potřeba jí opětovně nabít. Tento projektil proniká přes všechnu zbroj a ničí vše, co mu přijde do cesty. Nejúčinnější způsob, jak tento kanon použít je zůstat stát, zaměřit a vystřelit. Rail Gun je velmi nepřesný při pohybu a také pokud není plně zaměřen. Jedno z mála děl, kde se opravdu vyplatí zaměřovat (pravé tlačítko), tím se zvyšuje přesnost palby.

 Rail_cannon
Minimální level 4
Rychlost střelby 0.282 (6 guns) to 0.125 (1 gun)
Klasifikace Sniper
Odskok velký
Rotace 360
Náklon 118
Rychlost rotace 90°/0.5″

Rail Gun vyniká vysokou silou poškození nepřítele. V některých případech i jedna rána může mít doslova anihilační následky. Také je to jediná zbraň, která má laser. Pokud je alespoň jedno z umístěných děl nabito, vysílá paprsek, který usnadňuje míření, protože je lépe vidět, kam kulka dopadne, ale krom přátelských jednotek jej vidí i ty nepřátelské. Pokud tedy budete mířit na jedno konkrétní místo, nepřítel to uvidí a je velmi pravděpodobné, že se přesune na místo jiné, které mu umožňuje vás zasáhnout aniž by jste si toho všimli a udělá vám poškození ještě před tím, než stihnete znovu zaměřit. S nezaměřeným Rail Gunem je šance, že se trefíte opravdu minimální. Rail Gun sebou přináší i řadu nevýhod, je jimi například zpětný ráz. Ten u lehčích robotů může způsobovat nepříjemné odskoky směrem zpět, což snižuje efektivitu palby.

 

Pokud se vám v bitvě někdy stane, že se k vám nepřítel přiblíží na velmi malou vzdálenost s děly jako jsou SMG, je šance na to, že tento souboj vyhrajete opravdu mizivá. Rail Gun je sice silný, ale ve srovnání s SMG (počítáno jako DPS) je SMG daleko efektivnější. Navíc délka přebíjení značně znevýhodňuje Rail Gun, protože při šarvátce i taková drobnost, která se jindy, kdy se tank používá jako sniper nejeví jako tolik podstatná. To ale neznamená, že se v takovém případě musíte ihned odporoučet. Ba naopak! Dejte tomu nebojácnému nepříteli co proto z bezprostřední blízkosti. Síla děla se občas postará o kompletní anihilaci a nebo alespoň znepříjemnění podmínek nepříteli natolik, že nemá s tím po vás střílet, natož něco, s čím by vám mohl utéct, v tuto chvíli stačí jen v klidu, v pohodě nabít, během přebíjení si dát kafíčko a až se Rail Gun uráčí nabít, jednoduše svou práci dodělat.

2015-01-29_00006

Také si dávejte pozor na nepřítele, který se hodně rychlý, SMG dělo se totiž otáčí rychle, na rozdíl od Rail Gunu. Ten se otáčí opravdu jen velmi pomalu, dá se říci že 90° udělá za cca půl vteřiny, tedy otočení o 180° trvá vteřinu, což je v boji na blízko s rychlým nepřítelem jen na obtíž.

2015-01-29_00008Rail Gunů, stejně jako jakýchkoliv jiných děl je možné na robota umístit až šest. Větší počet děl než jedno funguje jako zásobník. Můžete tedy střílet všemi šesti děly postupně hned za sebou, ale poté je zapotřebí je všechny přebít, což trvá opravdu velmi dlouho, nejrychlejší přebíjení je pouze jednoho děla, protože s každým dalším se doba nabíjení prodlouží.

 

Rail Gun není možné používat hned od první úrovně. Je to dělo, které je dostupné od čtvrté až do desáté, nicméně až se na něj dostanete, můžete jej osadit na nižší tier, nicméně se to nejeví jako příliš efektivní, protože hráči v těchto úrovních jdou radši do šarvátky v bezprostřední blízkosti než aby nad hrou přemýšleli. Ale pokud s ním potkáte Bosse, má se rozhodně na co těšit.
1. díl - první tank a první tier

Hra nás přivítá lehce zmateně, to z toho důvodu, že to první co budete muset vytvořit je nový tank. Zde budou mít trochu výhodu hráči hry Minecraft. Tank se zde vyrábí stejným způsobem, nicméně je zde rozšíření o několik nových typů bloků. Pojďme si je tedy shrnout.

2. díl - technologický strom

V minulém díle jsme se seznámili se stavením robota. Nyní se na předchozí díl pokusíme trochu navázat a budeme se zabývat technologickým stromem. Technologický strom je strom, který nám ve hře odemyká nejrůznější technologie, těmi je zde myšleno lepší a silnější kostičky pro stavení robota, výkonnější kola...

3. díl - první bitva

Po vzoru předchozích dílů by jsme již měli mít vytvořeného robota, se kterým se budeme v následující bitvě zúčastňovat. Jen rychle shrnu, že robot musí mít sedačku řidiče a měl by mít kola pro pohyb po mapě a alespoň jednu zbraň.

4. díl - strategie bitvy s SMG

V minulém díle jsme si představili bitvu, nyní se však podíváme na strategii s tou nejzákladnější zbraní ze hry. Jsou jimi SMG. Zkratka SMG je složenina slov Subatomic Machine Gun. Jde o zbraň určenou na střední vzdálenost, která se snaží nepříteli dělat konzistentní poškození.

6. díl - Strategie bitvy s plazmovým dělem

V minulých dílech jsme se zaměřili na bitvy s SMG a Rail Gunem. Obě strategie jsou od sebe velmi odlišné. Ta, kterou si představíme nyní je také jiná. Plasma Launcher je dělostřelecká zbraň, která vypouští plazmový projektil, který při kontaktu s pevným objektem vytváří mohutnou explozi.

7. díl - Strategie bitvy s Nanotech Disruptorem

Nanotech Disruptor, zbraň dostupná na vyšších levelech, přesněji od šestého. Není výjimečná silou, ale tím, že hráč, který s ní má osazeného robota, funguje jako healer. Pokud se s ní však rozhodnete útočit na nepřítele, bude dělat jen poškození, které se rovná 1/3 SMG stejného levelu.

8. díl - Pohybujeme se na kolech

Okolo zbraní se zde řeklo již dost, postupně a pomalu jsme si rozebrali, čím je možné ve hře střílet. I když jsme zatím, můžeme říci záměrně, vynechali Tesla Blade, protože je v současné době používá jen velmi málo hráčů a nejedná se o zbraň v pravé slova smyslu.

9. díl - Pohybujeme se na pásech

V minulém díle jsme načali pohony a věnovali se tomu základnímu, což byla kola. Nyní se pojďme podívat na pásy, to je další dostupný pohon určený pro pohyb robota na zemi. Pásy jsou dostupné od třetí úrovně a je tedy možné osadit je na robota již od této rané úrovně.