2. díl – technologický strom

V minulém díle jsme se seznámili se stavením robota. Nyní se na předchozí díl pokusíme trochu navázat a budeme se zabývat technologickým stromem. Technologický strom je strom, který nám ve hře odemyká nejrůznější technologie, těmi je zde myšleno lepší a silnější kostičky pro stavení robota, výkonnější kola, ale kolikrát i úplně nové věci, kterými postupem času může být třeba Rail Gun, který od první úrovně dostupný není, nebo třeba pásy, které jsou dostupné až od té čtvrté.

Pojďme se tedy podívat na to, jak takový technologický strom v tuto chvíli ve hře vypadá.robocraft-tech_tree

Jak si můžete všimnout, rozdělení stromu je v celku logické. V horní části se tedy nalézají bloky kterými se obrněné vozidlo staví, po jejich pravici štíty. Na pravé straně jsou zbraňové systému, proti nim na levé jsou části sloužící k pohonu stroje a ve spodní části jsou pomocné systémy, jako radar a jemu podobné.

Další rozdělení lze použít podle vyzkoumaných a zatím nedostupných, tedy nevyzkoumaných bloků. Ty které již můžete použít jsou orámovány zeleně, zatím co ty, které je potřeba ještě vyzkoumat jsou oranžové. Každý blok je určen pro nějaký level, pro který se hodí. U oranžových bloků si v dolní části můžete všimnout jedné zajímavosti. Jsou tam dvě hodnoty, první ve hvězdičce značí, jaký level zkušenosti je zapotřebí, pro odemčení tohoto bloku a pak vedle hodnotu, kolik těchto zkušeností z tohoto levelu je zapotřebí.

Zkušenosti se získávají z bitev, které odehrajete. Vždy zde platí že získáte zkušenosti na takovém levelu, na kterém levelu je váš robot. Ze začátku tak budete získávat pouze zkušenosti z prvního levelu a budou sloužit pouze pro předměty, které jde za první úroveň koupit. Tyto předměty jsou ve středu celého stromu. Pokud vyzkoumáte všechny předměty na tomto levelu, je dá se říci zbytečné na tomto levelu setrvávat a jezdit dále. Daleko lepší, pokud je to možné je tank přestavit tak, aby byl určen pro boj na vyšší úrovni, díky které si odemknete další nové a lepší předměty.

Technologický strom by tedy byl jen v rychlosti shrnut, není o moc více, co by se k němu dalo říci. Příště se zaměříme na bitvy, protože právě ty jsou zdrojem všech kreditů, za které se bloky kupují a hlavně výzkumných bodů, potřebné pro odemykání předmětů.

 

 

 
1. díl - první tank a první tier

Hra nás přivítá lehce zmateně, to z toho důvodu, že to první co budete muset vytvořit je nový tank. Zde budou mít trochu výhodu hráči hry Minecraft. Tank se zde vyrábí stejným způsobem, nicméně je zde rozšíření o několik nových typů bloků. Pojďme si je tedy shrnout.

3. díl - první bitva

Po vzoru předchozích dílů by jsme již měli mít vytvořeného robota, se kterým se budeme v následující bitvě zúčastňovat. Jen rychle shrnu, že robot musí mít sedačku řidiče a měl by mít kola pro pohyb po mapě a alespoň jednu zbraň.

4. díl - strategie bitvy s SMG

V minulém díle jsme si představili bitvu, nyní se však podíváme na strategii s tou nejzákladnější zbraní ze hry. Jsou jimi SMG. Zkratka SMG je složenina slov Subatomic Machine Gun. Jde o zbraň určenou na střední vzdálenost, která se snaží nepříteli dělat konzistentní poškození.

5. díl - strategie bitvy s Rail Gunem

Bitva s Rail Gunem se diametrálně liší od té s SMG. Roboti, kteří mají osazený Rail Gun funtují jako snipeři. To znamená že nejlepší jak s nimi hrát je si najít na mapě pěkné místo, odkud je dobře vidět na místo, kde se střetávají fronty obou týmu a pěkně, zlehka tam odtud střílet a ukazovat svou palebnou sílu pěkně z dálky.

6. díl - Strategie bitvy s plazmovým dělem

V minulých dílech jsme se zaměřili na bitvy s SMG a Rail Gunem. Obě strategie jsou od sebe velmi odlišné. Ta, kterou si představíme nyní je také jiná. Plasma Launcher je dělostřelecká zbraň, která vypouští plazmový projektil, který při kontaktu s pevným objektem vytváří mohutnou explozi.

7. díl - Strategie bitvy s Nanotech Disruptorem

Nanotech Disruptor, zbraň dostupná na vyšších levelech, přesněji od šestého. Není výjimečná silou, ale tím, že hráč, který s ní má osazeného robota, funguje jako healer. Pokud se s ní však rozhodnete útočit na nepřítele, bude dělat jen poškození, které se rovná 1/3 SMG stejného levelu.

8. díl - Pohybujeme se na kolech

Okolo zbraní se zde řeklo již dost, postupně a pomalu jsme si rozebrali, čím je možné ve hře střílet. I když jsme zatím, můžeme říci záměrně, vynechali Tesla Blade, protože je v současné době používá jen velmi málo hráčů a nejedná se o zbraň v pravé slova smyslu.

9. díl - Pohybujeme se na pásech

V minulém díle jsme načali pohony a věnovali se tomu základnímu, což byla kola. Nyní se pojďme podívat na pásy, to je další dostupný pohon určený pro pohyb robota na zemi. Pásy jsou dostupné od třetí úrovně a je tedy možné osadit je na robota již od této rané úrovně.