Třetí díl o PHP – Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít.

Věc, kterou jsme si zatím neřekli je to, jak vlastně webový server pozná, že jde o PHP. Pokud jste v minulém díle do normálního HTML souboru vložili PHP kód, jistě se neprovedl. Je to z toho důvodu, že přípona souboru byla .html, tato přípona se používá pouze pro HTML soubory, tedy webový server je vrací přímo a neš’tourá se v nich. Pokud však koncovku souboru nahradíme za .php, server již ví, že jde o PHP soubor a veškeré kusy kódu, které jsou v <?php a ?> zpracuje a vrátí je klientovy jako prosté HTML.

Nyní se tedy podíváme na základní syntaxi. Již v minulém díle jsme si řekli, že obsah kódu patří do <?php a ?>, v kódu to může vypadat třeba takto:

<?php

//kus PHP kódu

?>

Další co je velmi důležité je oddělení konstrukcí, pro ten slouží v PHP středník, nyní uvedu dva příklady, ten první fungovat bude, ten druhý nikoliv:

<?php

echo „první tři slova“

echo „další tři slova“

?>

druhý příklad, který na rozdíl od toho prvního je funkční:

<?php

echo „první tři slova“;

echo „další tři slova“;

?>

Z obou příkladů je tedy jasné, že za každou instrukcí musí být středník, jinak kód nebude funkční. Existuje však výjimka, pokud za poslední instrukcí středník nenapíšete, kód fungovat bude, nicméně si zvykněte na to, že za každou instrukcí se píše středník, je to z toho důvodu, že pokud se pak rozhodnete cokoliv připsat, kód právě kvůli středníku nemusí již fungovat.

Další v čem je PHP zajímavé je to, že jsou pro něj nepodstatné konce řádku ,tedy ten samý kód můžete zapsat i takto:

<?php echo „první tři slova“; echo „další tři slova“; ?>

pokud tedy potřebujete udělat jen rychlý výpis, je zbytečné to dávat do několika řádků, ale zase záleží na Vás, jak se Vám v tom bude lépe orientovat, tato možnost tu je.

Ze všech příkladů je Vám asi jasné, že ECHO se používá pro výpis řetězců, je to tedy první instrukce, kterou jsme se v PHP naučili, nyní si jej ale rozebereme.

ECHO vypisuje řetězec, to znamená, že vše, co je uvedeno v uvozovkách bude vypsáno, nicméně občas je potřeba vypsat obsah dvou řetězců, vzhledem k tomu, že zatím neumíme proměnné, dva řetězce za sebe zapíšeme takto:

<?php

echo „první řetězec“ . „druhý řetězec“;

?>

Z příkladu je tedy vidět, že se dva a nebo více řetězců spojují tečkou, problém nastane, pokud se pokusíte dát nějaké slovo do uvozovek, i pro to existuje v PHP řešení, zpětné lomítko.

<?php

echo „PHP už \“skoro\“ umím“;

?>

Nyní vidíme, že pokud chceme vypsat uvozovku, musíme před ní dát zpětné lomítko, jinak PHP bude počítat s tím, že první řetězec je „PHP už “ a na „skoro“ kód přestane fungovat, protože je tam něco, s čím kompilátor nepočítá a celý script se neprovede.