Sedmý díl o PHP – Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět.

Uveďme příklad, Pepa má několik telefonních čísel:

<?php

$pepa[1]=777123456;

$pepa[2]=777987654;

$pepa[3]=777123987;

?>

Doufám že z příkladu je jasné, že jedna proměnná, tedy $pepa má více telefonních čísel, které jsou indexem označeny 1 – 3. Pole se tedy zapisují stejně jako proměnné, jen se za název proměnné do hranatých závorek přidá index.

Pole máme v PHP dvojího typu, indexovaná a asociativní. V prvním příkladu jsme si uvedli, jak vypadá indexované pole, nyní předvedu příklad asociativního pole:

<?php

$telefon[„pepa“] = 777123456;

$telefon[„honza“] = 777987654;

$telefon[„radek“] = 777123987;

?>

V tomto příkladě je vidět, že má telefonní číslo Pepa, Honza a Radek, je to stejné tedy jako v předchozím příkladě, jen místo indexu je v hranatých závorkách řetězec. Asociativního pole bych využil zejména v případech, kdy jde o to, aby hodnota byla popisnější, například $server[„IP“] = „10.0.0.138“ je daleko více popisná než $server[7] = „10.0.0.138“, samozřejmě v tomto příkladu je to jasné, nicméně třeba u hodnot typu max_users, server_port a tak podobně to tak jasné být nemusí.

Inicializace pole

Hodnoty do pole se nepřiřadí samy, můžeme to vytvořit tak, jak jsem to ukázal v předchozích příkladech a nebo pokud vezmu první příklad a upravím ho takto:

<?php

$pepa[]=777123456;

$pepa[]=777987654;

$pepa[]=777123987;

?>

Takto dostanu to samé, jako v prvním příkladě. Další možnost, jak přiřadit tímto stylem hodnoty do pole je takto:

<? $pepa=Array(777123456777987654777123987); ?>

Hodnoty do pole jdou zařadit tak, jako v předchozím příkladě, jen je na to použita funkce array.

O polích to v tuto chvíli není ještě ale vše, existují totiž ještě vícerozměrné pole, jak na ně se dozvíte v příštím díle.