Pátý díl o PHP – Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána. V PHP však existuje několik typu:

Typ Název v PHP Popis
Logický typ Boolean uchovává hodnotu „pravda“ nebo „nepravda“. Zapisuje se jako TRUE a FALSE.
Celočíselný typ Integer uchovává celá kladná i záporná čísla (a nulu) od nějakých -2 biliónů po + 2 bilióny.
Desetinné číslo Float nebo Real uchovává desetinná čísla. S přesností obyčejně na 14 desetinných míst a rozsahem, který začíná jedničkou a může mít 308 nul.
Řetězec String uchovává texty neboli řetězce. Řetězec je znak nebo sada znaků, v PHP prakticky neomezené délky.

Z tabulky je tedy vidět, pro co jaká proměnná slouží. PHP ale na rozdíl od ostatních jazyků přiřadí datový typ proměnné ve chvíli, kdy se do ní přiřadí hodnota, mnoho programátorů může být tímto chováním zmateno, nicméně je to pro začínající programátory lehčí, nicméně, pokud je PHP Váš první jazyk a zvyknete si na to, že proměnné nemusíte deklarovat a bez problému si měníte jejich datový typ, u jiných jazyků budete mít asi problém.

Co se proměnných týče, musí mít proměnná jednoznačný název. Proměnná začíná znakem dolaru $ a pokračuje bez mezery písmenem a-z a nebo podtržítkem, nikoli číslem či jiným znakem.

Další na co si dejte velký pozor je to, že jazyk PHP je case sensitive, to znamená, že $Promenna není to samé jako $promenna či dokonce $proMenna, doporučuji navyknout si na nějaký způsob, jak vytvářet názvy proměnných a ten vždy používat. Není nejvhodnější pojmenovávat proměnné jen jedním písmenem, sice já to velmi často dělám, ale po čase a bez kvalitního komentáře jistě nebudete tušit, k čemu proměnná $g slouží. Naopak příliš dlouhé názvy také nejsou dobré, více času zaberete psaním několikaslovných proměnných než věnování se funkčnosti kódu samotného a navíc, šance že se v proměnné překlepnete je tak daleko větší. Pokud však potřebujete delší název, některé písmena třeba zvýrazněte, lépe se to čte, třeba $DatovyTypCislo a nakonec, také je vhodné používat jen jeden jazyk v pojmenovávání proměnných. Uvedeme si nyní pár příkladu typu proměnných:

<?php

//logický typ

$pravda = TRUE;

//celočíselný typ

$cislo10000;

//desetinné číslo

$cislo_pi = 3.14;

//řetězec

$slova = „Právě píšu tento kód“;

?>

Z příkladu je jasné, že proměnné nemusíme deklarovat a není těžké tím pádem proměnnou předeklarovat, postačí k tomu pouze do stejného názvu přiřadit něco jiného než tam je právě teď. Pro operace s proměnnými slouží operátory, ty jsou + – * /  %.

Příklad při kterém proměnné sečteme:

<?php

$a = 2;

$b = 4;

$c = $a + $b;

//výsledek takovéto operace bude 6

?>

Nyní proměnné odečteme:

<?php

$a = 4;

$b = 2;

$c = $a – $b;

//výsledek bude 2

?>

V tomto příkladu budeme proměnné mezi sebou násobit:

<?php

$a = 2;

$b = 4;

$c = $a * $b;

//výsledek násobení bude 8

?>

Nyní budeme dělit:

<?php

$a = 10;

$b = 2;

$c = $a / $b;

//po dělení bude mít proměnná $c hodnotu 5

?>

Nyní si představíme MOD, v PHP se používá jako %, je to zbytek po dělení:

<?php

$a = 10;

$b = 4;

$c = $a % $b;

//výsledek, který bude v proměnné $c bude 2, protože čtyřka se do desítky vejde 2x a zbytek je 2

?>

K proměnným a operátorům s nimi je to asi vše, příště se podíváme blíže, na již zmíněné přetypování proměnných.