Výhody optických vláken

Optická vlákna jsou dnes velmi rozšířená a řada poskytovatelů internetu je přivádí až do domácností. Jaké jsou ale jejich výhody oproti metalickým či radiovým spojům?

U optických sítí se informace šíří skrze skleněné (případně plastové) vlákna za pomocí světla. Přenášeným signálem můžou být data, hlas, obraz. Jejich ale největší výhoda spočívá v možnosti přenosu dat na velké vzdálenosti a za kratší dobu, než je tomu u metalické kabeláže. Navíc mají výrazně větší šířku pásma a možnost po jediném vlákně přenášet více signálu současně, jen díky změně vlnové délky.

Optické vlákna dokáží přenést signál na vzdálenost stovek kilometrů bez potřeby signál zesílit. V porovnání s metalickou kabeláží, kde je zapotřebí každých cca 100 metrů nějaký aktivní prvek je přenos po optických vláknech efektivnější. Navíc je rychlejší a má nižší odezvu, protože po cestě není potřeba provádět opakování signálu, díky kterému dochází ke zpoždění/latenci.

Další výhodou je u některých typů sítí fakt, že v ní mohou být po trase čistě pasivní prvky (budeme se jimi zabývat dále). Díky tomu řada poskytovatelů internetu je schopna dostat internet až do domácností, aniž by po trase bylo potřeba cokoliv napájet, což snižuje celkové náklady na provoz sítě. Takovým příkladem jsou např. sítě APON, EPON, GPON atd.

Hlavní předností optických vláken je necitlivost vůči elektrickému a magnetickému rušení. Dají se tedy instalovat v souběhu se silovými kabely, což metalické kabely neumožňují. Nemají tak přeslechy a ani nevyzařují energii. Navíc díky vláknu, které je vyrobené ze skla či plastu jsou úplně oddělené vysílače a přijímače. Díky tomu je provoz výrazně bezpečnější, protože neexistuje možnost vzniku jiskry, dotykového napění a eliminuje se možnost úrazu elektrickým proudem.

Vzhledem k technologii výroby jsou optické kabely cenově srovnatelné s metalickou kabeláží. Nicméně aktivní prvky jsou stále daleko dražší.
Historie optických sítí

Historie skleněných vláken sahá ještě před dobu druhé světové války. Tehdy se uznávaný skotský vynálezce televize J. L. Baird (1888-1946) ve dvacátých letech minulého století marně pokoušel přenášet obraz po kabelu. Kabel byl spletený z několika stovek skleněných vláken. Bohužel útlum byl tak velký, že na fotony zanevřel a šel cestou elektronické televize.

Optické kabely

Optické kabely jsou vlákna, které mají přes sebe několik ochranných vrstev a mají nejrůznější využití. Tyto kabely mohou v sobě obsahovat jediné vlákno, dvě, nebo klidně třeba i 96 vláken. Optický kabel je tedy vždy vybaven optickým vláknem, tažným prvkem, výplní a pláštěm kabelu.

Konektory SC, LC a ST

Zakončení optického kabelu je stejně, jako v případě jakýchkoliv jiných datových kabelů ukončeno konektorem. U optických vláken ale hovoříme o optickém konektoru. Dnes nejpoužívanější jsou konektory typu SC, LC a ST. A aby to nebylo tak jednoduché, ještě každý z konektorů má několik typů leštění.

Leštění PC, APC, SPC a UPC

Každý konektor má uvnitř "feruli", která má určitý typ leštění. Díky leštění je možné optické patchcordy, pigtaily a další spojovat. Díky tomu se docílí přenosu optického signálu dále.

FTTx - rozdělujeme typy zakončení optické trasy

Rozvoj rychlého internetu nabral zejména v posledních letech velkou rychlost a většina domácností bez něho nedokáží prakticky fungovat. Přenosová schopnost optického vlákna změnila způsob přenosu a v dnešní době je poměr televizí připojených k internetu výrazně větší, než v případě satelitu.

Optický Patchcord

Propojovací kabel, nebo v případě optiky optický patchcord je optický kabel, který je na obou stranách ukončen konektorem. Patchcordů existuje několik druhů.

Pigtail

Pigtail je krátký kus optického vlákna v ochranné vrstvě, který je z jedné strany továrně zakončený konektorem a ze strany druhé holým vláknem bez konektoru. Pigtail se používá pro přivaření k distribuční síti, aby byla zakončena konektorem. Díky nim odpadá nutnost zhotovení konektoru a je lehčí cokoliv připojit.

Optické splittery

Optické splittery jsou součástí pasivních optických sítí, jako jsou GPON. Typickým příkladem je například síť GPON, 10GPON a další. Optické splittery se používají k rozdělení optického signálu na několik výstupů. K jednomu portu OLT je tak možné připojit až 128 ONU/ONT zařízení (v sítích GPON).