Optické splittery

Optické splittery se používají u PON (pasivních optických sítí). Typickým příkladem je například síť GPON, 10GPON a další. Optické splittery se používají k rozdělení optického signálu na několik výstupů. K jednomu portu OLT je tak možné připojit až 128 ONU/ONT zařízení (v sítích GPON).

Typickým provedením splitteru je 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 a 1:128. Jedno vstupní optické vlákno je tedy rozděleno na dvě, čtyři, osm a tak dále až ke 128 vláknům. Více se nerozděluje – limit na straně OLT zařízení. Nejtypičtějším provedením je stejný optický útlum na každým výstupním vláknu.

Optický splitter se typicky skládá do kaskády za sebou. Rozděluje se tedy vlákno vždy 1:2 a skládá za sebe až do maximální hodnoty 1:128. Existují ale i provedení, kde například u splitteru 1:2 má jeden optický výstup výrazně vyšší útlum než druhý, například 90%:10%. Také existují speciální typy splitteru třeba 1:3.

Dříve u starších typů splitteru se používala technologie FBT, což je svaření více vláken do sebe. Výhoda této technologie byla možnost nastavit poměr síly výstupního signálu pro jednotlivá vlákna. Bylo to ovšem určené přímo pro konkrétní vlnovou délku. Bohužel toto řešení bylo hodně ovlivněné i teplotou prostředí. Veliká nevýhoda technologie FBT je, že se nehodí pro sítě typu PON.

V sítích typu PON se používá modernější technologie PLC. Tato technologie je sice dražší, ale na všech výstupních vláknech má stejný útlum (sílu signálu) a má velký rozsah vlnových délek (1260 – 1650nm).

Řetězení optických splitteru

Optické splittery lze za sebe zapojit a tím dosáhnout většího rozdělení. Pokud vezmeme splitter 1:2 a pak dva 1:64 a zapojíme oba za ten 1:2, dostaneme splitter 1:128. Větší rozdělení ale není možné. Problém je přímo v zařízení OLT. OLT má totiž maximální podporu na port pro 128 ONU zařízení.

Dalším problémem je optický útlum. U splitteru 1:128 dosáhneme hodnoty útlumu 24dB. Běžné optické vlákno má útlum přibližně 0.5dB na 1km a to není počítáno s velkými ohyby. Pokud připojujeme koncové zařízení (ONU/ONT), potřebujeme dosáhnout maximálního útlumu optické trasy -24 až -27dBm (GPON). Pokud tedy vezmeme v potaz délku trasy, optický splitter, spojky, sváry a další co optická trasa má, velmi rychle narazíme při dalším rozdělení na limit útlumu. Pokud tento útlum přesáhneme, nebude optická síť fungovat tak, jak má.
Historie optických sítí

Historie skleněných vláken sahá ještě před dobu druhé světové války. Tehdy se uznávaný skotský vynálezce televize J. L. Baird (1888-1946) ve dvacátých letech minulého století marně pokoušel přenášet obraz po kabelu. Kabel byl spletený z několika stovek skleněných vláken. Bohužel útlum byl tak velký, že na fotony zanevřel a šel cestou elektronické televize.

Výhody optických vláken

Optická vlákna jsou dnes velmi rozšířená a řada poskytovatelů internetu je přivádí až do domácností. Jaké jsou ale jejich výhody oproti metalickým či radiovým spojům?

Optické kabely

Optické kabely jsou vlákna, které mají přes sebe několik ochranných vrstev a mají nejrůznější využití. Tyto kabely mohou v sobě obsahovat jediné vlákno, dvě, nebo klidně třeba i 96 vláken. Optický kabel je tedy vždy vybaven optickým vláknem, tažným prvkem, výplní a pláštěm kabelu.

Konektory SC, LC a ST

Zakončení optického kabelu je stejně, jako v případě jakýchkoliv jiných datových kabelů ukončeno konektorem. U optických vláken ale hovoříme o optickém konektoru. Dnes nejpoužívanější jsou konektory typu SC, LC a ST. A aby to nebylo tak jednoduché, ještě každý z konektorů má několik typů leštění.

Leštění PC, APC, SPC a UPC

Každý konektor má uvnitř "feruli", která má určitý typ leštění. Díky leštění je možné optické patchcordy, pigtaily a další spojovat. Díky tomu se docílí přenosu optického signálu dále.

FTTx - rozdělujeme typy zakončení optické trasy

Rozvoj rychlého internetu nabral zejména v posledních letech velkou rychlost a většina domácností bez něho nedokáží prakticky fungovat. Přenosová schopnost optického vlákna změnila způsob přenosu a v dnešní době je poměr televizí připojených k internetu výrazně větší, než v případě satelitu.

Optický Patchcord

Propojovací kabel, nebo v případě optiky optický patchcord je optický kabel, který je na obou stranách ukončen konektorem. Patchcordů existuje několik druhů.

Pigtail

Pigtail je krátký kus optického vlákna v ochranné vrstvě, který je z jedné strany továrně zakončený konektorem a ze strany druhé holým vláknem bez konektoru. Pigtail se používá pro přivaření k distribuční síti, aby byla zakončena konektorem. Díky nim odpadá nutnost zhotovení konektoru a je lehčí cokoliv připojit.