FTTx – rozdělujeme typy zakončení optické trasy

Rozvoj rychlého internetu nabral zejména v posledních letech velkou rychlost a většina domácností bez něho nedokáží prakticky fungovat. Přenosová schopnost optického vlákna změnila způsob přenosu a v dnešní době je poměr televizí připojených k internetu výrazně větší, než v případě satelitu.

Za rozvojem optického připojení jsou zodpovědní hlavně regionální poskytovatelé internetu a v souvislosti s optickým vláknem rozlišujeme několik typů zakončení.

FTTH (Fiber to the Home)

Pod touto zkratkou se skrývá zakončení optického vlákna až u vás v domě/bytě. Jde tedy o stav, kdy poskytovatel optické sítě dovede vlákno až do místa, kde bydlíte (typicky obývací místnost, vstupní chodba atd.). Tento typ se rozšířil zejména v poslední době a je typický u PON sítí.

FTTB (Fiber to the Building)

Tento typ realizace optického zakončení je typický pro bytové domy. Vlákno je zavedeno do společných prostor a z daného místa již nastupuje některá z alternativních technologií. Většinou jde právě o datové kabely. Internet k zákazníkovi je tedy realizován skrze dvě technologie.

FTTC (Fiber to the Curb nebo Fiber To The Cabinet)

Jde o ukončení optického vlákna ve sloupku či pouličním rozvaděči. Ze sloupku se pak používá opět jiná technologie. Typickým příkladem jsou sloupky ve vesnicích od společnosti CETIN, který do těchto sloupků zavádí optické vlákno a odsud se pokračuje po starých telefonních kabelech.

FTTD (Fiber to the Desk)

Tento typ se používá spíše v moderních kancelářích, kde je kladen důraz na rychlost přenosu. Optické vlákno končí u stolu a zde se přidává mediakonventor (optický převodník) a ten se připojuje k PC. Je to typ sítě, kdy se používá hlavně pro spojení firemních PC. Někteří nadšenci tento typ mají i v baráku, kdy si jednotlivé aktivní zařízení sítě, pokud to umožňují (v případě použití mediakonventoru téměř vždy) připojují. Typickým příkladem může být připojení serveru ke switchi, pracovního PC, na aktivní prvky, jako jsou přístupové body se ale zatím nepoužívá (není možné používat technologii POE).

Existují i další tvary, které se ovšem příliš nerozšířili: FTTO – Fiber to the User (je potřeba při velkých nároků uživatelů), FTTP – Fiber to the Premises, nebo FTTN – Fiber to the Node.
Historie optických sítí

Historie skleněných vláken sahá ještě před dobu druhé světové války. Tehdy se uznávaný skotský vynálezce televize J. L. Baird (1888-1946) ve dvacátých letech minulého století marně pokoušel přenášet obraz po kabelu. Kabel byl spletený z několika stovek skleněných vláken. Bohužel útlum byl tak velký, že na fotony zanevřel a šel cestou elektronické televize.

Výhody optických vláken

Optická vlákna jsou dnes velmi rozšířená a řada poskytovatelů internetu je přivádí až do domácností. Jaké jsou ale jejich výhody oproti metalickým či radiovým spojům?

Optické kabely

Optické kabely jsou vlákna, které mají přes sebe několik ochranných vrstev a mají nejrůznější využití. Tyto kabely mohou v sobě obsahovat jediné vlákno, dvě, nebo klidně třeba i 96 vláken. Optický kabel je tedy vždy vybaven optickým vláknem, tažným prvkem, výplní a pláštěm kabelu.

Konektory SC, LC a ST

Zakončení optického kabelu je stejně, jako v případě jakýchkoliv jiných datových kabelů ukončeno konektorem. U optických vláken ale hovoříme o optickém konektoru. Dnes nejpoužívanější jsou konektory typu SC, LC a ST. A aby to nebylo tak jednoduché, ještě každý z konektorů má několik typů leštění.

Leštění PC, APC, SPC a UPC

Každý konektor má uvnitř "feruli", která má určitý typ leštění. Díky leštění je možné optické patchcordy, pigtaily a další spojovat. Díky tomu se docílí přenosu optického signálu dále.

Optický Patchcord

Propojovací kabel, nebo v případě optiky optický patchcord je optický kabel, který je na obou stranách ukončen konektorem. Patchcordů existuje několik druhů.

Pigtail

Pigtail je krátký kus optického vlákna v ochranné vrstvě, který je z jedné strany továrně zakončený konektorem a ze strany druhé holým vláknem bez konektoru. Pigtail se používá pro přivaření k distribuční síti, aby byla zakončena konektorem. Díky nim odpadá nutnost zhotovení konektoru a je lehčí cokoliv připojit.

Optické splittery

Optické splittery jsou součástí pasivních optických sítí, jako jsou GPON. Typickým příkladem je například síť GPON, 10GPON a další. Optické splittery se používají k rozdělení optického signálu na několik výstupů. K jednomu portu OLT je tak možné připojit až 128 ONU/ONT zařízení (v sítích GPON).