Leštění PC, APC, SPC a UPC

Každý konektor má uvnitř „feruli“, která má určitý typ leštění. Díky leštění je možné optické patchcordy, pigtaily a další spojovat. Díky tomu se docílí přenosu optického signálu dále. Rozlišujeme těchto několik typů leštění.

  • PC (Physical Contact)– leští se ručně, ploché provedení konektoru, typická ztráta 0.2dB
  • SPC (Super Physical Contact)– vyšší kvalita než u PC, leští se strojově
  • APC (Angled Physical Contact) – na rozdíl od PC či SPC je konec vlákna pod úhlem 8°. Díky tomu veškerý odražený, nežádoucí signál opouští vlákno. Poskytují nejlepší výsledky, odrazivost může být jak –60 dB, tak –65 dB. Odrazí se tedy méně než jedna desetitisícina signálu.
  • UPC (Ultra Physical Contact) – Strojové leštění, odrazivost je -50dB, což je o něco horší než APC.

Jednotlivé konektory včetně leštění lze na fotce výše vidět. Odleva jde o konektor LC-UPC, uprostřed pak SC-UPC a napravo pak jako jediný zelený SC-APC.

Leštění PC, SPC a UPC jsou vzájemně kompatibilní s tím, že UPC dává nejlepší výkon. Konektory jsou také navíc většinou modře označené. APC je proti nim označeno zeleně a není s nimi kompatibilní. To ale neznamená že je do sebe nezacvaknete. Pokud budete mít konektor SC-APC a konektor SC-UPC, tak přes spojku jdou do sebe zacvaknout, nicméně tím zničíte leštění na obou konektorech.

Na této fotce je vidět rozdíl v leštění. Na předchozích je sice také vidět, ale ne tak dobře. Ještě je potřeba ukázat, jak vypadá zacvaknutí přes SC spojku u konektoru SC-APC a SC-UPC.

Na tomto obrázku je dobře vidět, proč v případě zacvaknutí SC-APC a SC-UPC do sebe dojde k poškození ferule. Konektory totiž na sebe musí co nejvíc dosednout, aby přenesly optický signál, ale nesmí se o sebe navzájem poškodit – narazit.
Historie optických sítí

Historie skleněných vláken sahá ještě před dobu druhé světové války. Tehdy se uznávaný skotský vynálezce televize J. L. Baird (1888-1946) ve dvacátých letech minulého století marně pokoušel přenášet obraz po kabelu. Kabel byl spletený z několika stovek skleněných vláken. Bohužel útlum byl tak velký, že na fotony zanevřel a šel cestou elektronické televize.

Výhody optických vláken

Optická vlákna jsou dnes velmi rozšířená a řada poskytovatelů internetu je přivádí až do domácností. Jaké jsou ale jejich výhody oproti metalickým či radiovým spojům?

Optické kabely

Optické kabely jsou vlákna, které mají přes sebe několik ochranných vrstev a mají nejrůznější využití. Tyto kabely mohou v sobě obsahovat jediné vlákno, dvě, nebo klidně třeba i 96 vláken. Optický kabel je tedy vždy vybaven optickým vláknem, tažným prvkem, výplní a pláštěm kabelu.

Konektory SC, LC a ST

Zakončení optického kabelu je stejně, jako v případě jakýchkoliv jiných datových kabelů ukončeno konektorem. U optických vláken ale hovoříme o optickém konektoru. Dnes nejpoužívanější jsou konektory typu SC, LC a ST. A aby to nebylo tak jednoduché, ještě každý z konektorů má několik typů leštění.

FTTx - rozdělujeme typy zakončení optické trasy

Rozvoj rychlého internetu nabral zejména v posledních letech velkou rychlost a většina domácností bez něho nedokáží prakticky fungovat. Přenosová schopnost optického vlákna změnila způsob přenosu a v dnešní době je poměr televizí připojených k internetu výrazně větší, než v případě satelitu.

Optický Patchcord

Propojovací kabel, nebo v případě optiky optický patchcord je optický kabel, který je na obou stranách ukončen konektorem. Patchcordů existuje několik druhů.

Pigtail

Pigtail je krátký kus optického vlákna v ochranné vrstvě, který je z jedné strany továrně zakončený konektorem a ze strany druhé holým vláknem bez konektoru. Pigtail se používá pro přivaření k distribuční síti, aby byla zakončena konektorem. Díky nim odpadá nutnost zhotovení konektoru a je lehčí cokoliv připojit.

Optické splittery

Optické splittery jsou součástí pasivních optických sítí, jako jsou GPON. Typickým příkladem je například síť GPON, 10GPON a další. Optické splittery se používají k rozdělení optického signálu na několik výstupů. K jednomu portu OLT je tak možné připojit až 128 ONU/ONT zařízení (v sítích GPON).