20. díl o Arduinu – Sériový monitor

Dnes si řekneme něco o sériovém monitoru. Arduino když pracuje, tak existuje možnost, díky které Arduino zpět počítači, ke kterému je připojeno po seriové lince posílá nejrůznější informace. Tyto informace mohou být buď hodnoty z nějakého čidla či čidel, informace o tom, jestli je dané relé sepnuté či konkrétní dioda svítí a mnoho dalšího. V podstatě tomu, co je možné přes sériovou linku zobrazit, se moc meze nekladou… Důležité však je to, aby data byla písmena či čísla popřípadě další zástupné znaky. Není možné takto posílat třeba obraz, nebo alespoň jsem zatím nepřišel na to jak.

Práce se sériovou linkou je velmi jednoduchá. Stačí na to pouze to, že ve funkci setup() řekneme, že chceme používat sériovou komunikaci a ve funkci loop odesíláme nějaké data anebo reagujeme na nějakou akci uživatele. Obsah funkce setup bude vypadat třeba takto:

Serial.begin(9600);

Hodnota 9600 baudů je rychlost, kterou bude Arduino komunikovat s PC. Možná to někoho překvapí, a také málokdo to ví, ale RS-232C je relativně dlouho přežívající způsob komunikace, který vznikl někdy okolo roku 1969 a ještě dnes je možné jej nalézt i u nových PC. Když pomineme tedy notebooky, tablety atd. Tak ještě mnoho desek má devíti-pinový konektor dodnes. Nicméně jej dnes snad nikdo nepoužívá a tak postupně vymírá. RS-232 komunikuje pomocí rámců, každý rámec má určitý počet bitů o kterém si řekneme později. Vše začíná tím, že je linka v klidovém stavu, který se značí jako IDLE a pro ten se používá kladné napětí. Každý rámec musí začínat tzv. start bitem, což je změna napětí, tedy z kladného na záporné a to na dobu danou rychlostí komunikace. My jsme v kódu použili hodnotu 9600, což znamená přenosovou rychlost 9600 baudů, tedy 1/9600s. Po tomto start bitu následují datové bity, kdy logická jednička odpovídá zápornému napětí, resp. logická nula odpovídá kladnému napětí. Nakonec je celý rámec zakončen stop bitem, který linku vrátí tam, kde byla na začátku, tedy na kladné napětí. Po tomto stop bitu může následovat buď další start bit anebo může být linka v klidovém stavu.

arduino-serial_monitor

Když řekneme tedy rychlost 9600 badů, znamená to 9600/10 = 960 bajtů, číslo deset znamená, že se jedná o rámec, který má deset bitů, tedy jeden start bit, jeden stop bit a osm bitů se používá pro data. Ale teď už dost, toto nás stejně v podstatě zajímat nemusí, protože všechny tyto věci za nás řeší IDE Arduina. Pokud nastavíte hodnotu na 9600 a pustíte seriový monitor, musíte používat také hodnotu 9600 baudů. Nicméně pokud by vás zajímalo jak to přesně s tímto je, v diskusi pod tímto dílem se vám budu rád věnovat.

Tímto tedy máme funkci setup() a nyní se pojďme podívat na obsah funkce loop. Pokud chceme, aby nám Arduino vypisovalo jen třeba jedno slovo pořád dokola, stačí do funkce loop() vložit následující kód:

Serial.print("Hello World");

a nebo

Serial.println("Hello World");

Pokud chceme, aby to rovnou za tím udělalo enter, tedy jen Serial.print, se používá když chce údaj vypsat na tom samém řádku, Serial.println pokud chcete udělat enter. Nyní si uděláme jednoduchou funkci, protože výpis hodnot nění nic světoborného. Budeme se pokoušet o to, aby Arduino reagovalo na to, co my budeme v seriovém monitoru dělat. Vytvoříme si tedy například funkci odpovez() která bude vypadat takto:

void odpovez(String vstup)

{

if (vstup == "116"){

Serial.println("tesi me");

}else{

Serial.println("Neznám. Napis \"t\"");

}

}

A nyní do funkce loop() vložíme ještě tento kus kódu:

if (Serial.available()){

int input =Serial.read();

vstup = String(input, DEC);

odpovez(vstup);

}

Tento kus kódu nedělá ve své podstatě nic jiného, než že pokud je dostupná sériová komunikace tak ji čte a pokud zadáte nějaký znak, tak ten znak to přiřadí funkci odpověz, která v tuto chvíli nezná nic jiného než písmeno „t“. A na to reaguje, seznam písmen, jakou mají číselnou hodnotu se dá najít na internetu, ale například pro „v“ je číslo 118 atd. Vše tedy vychází z ASCII tabulky. Pro mísmeno „t“ je binární zápis 1110100, což odpovídá právě hodnotě 116. Základní tabulku jsme však pro vás připravili níže.

Tímto jste tedy zakončili sériovou komunikaci, protože je to snad již vše, co je zapotřebí k této komunikaci vědět. Příště se již podíváme na to, jak přes sériový monitor vypsat hodnoty z čidla DHT.
1. díl o Arduinu - Historie

Arduino je open-source platforma určená pro navrhování hraček a rychlou tvorbu prototypů nejrůznějších součástek. Platforma je založena na mikro-kontrolorech ATMega od firmy Atmel a grafickém vývojovém prostředí, které dá se říci, vychází z prostředí Wiring.

2. díl o Arduinu - typy desek

V současné době je na trhu opravdu velké množství nejrůznějších desek, které lze pro projekty v Arduinu použít. Některé jsou velmi vhodné, jiné vám budou způsobovat vrásky na čele. Jde totiž sehnat desku, pro jejíž programování je zapotřebí externí převodník, protože se sama přímo nedá připojit k PC.

3. díl o Arduinu - speciální typy desek

V minulém díle jsme se zaměřili na základní typy desek, na kterých je možné stavit projekty Arduino. Nyní se však pokusím zaměřit na speciální typy desek, které svůj účel mají, dá se říci svým způsobem předurčen. Jde totiž o desky, které nebudete potřebovat tak často, jako ty předchozí, ale v případě některých je dobré vědět, že existují, protože výsledné prototypování je díky nim o dost jednodušší.

4. díl o Arduinu – Shieldy

Arduino samo o sobě v některých verzích obsahuje různá vylepšení základní verze, viz mutace Arduina Uno na desky Ethernet nebo Bluetooth. Jako příklad si uvedeme připojení k Wi-Fi u stolního počítače.

5. díl o Arduinu – Seznamujeme se s deskou UNO

Než se pustíme do jakéhokoliv programování, popíšeme si trochu jednu z těch desek, kterou budeme ze začátku používat pro projekty. Touto deskou bude Arduino Uno. Arduino Uno je základní deska, která dovede pohánět všechny projekty, na kterých se budeme s Arduinem seznamovat.

6. díl o Arduinu – Připojujeme Arduino k PC a instalujeme IDE

Vývojové prostředí pro Arduino je napsané v jazyce Java. To znamená, že je dostupné pro všechny platformy, na kterých je Java dostupná, z těch hlavních zmíním Windows, Linux a Mac OS X, protože pro ty je již připravená instalace na oficiálních stránkách Arduina.

7. díl o Arduinu – První aplikace

Po minulém díle již máme Arduino plně připojené k PC a je plně funkční. Nyní se tedy podíváme na to, jak vytvořit úplně první program, který na našem Arduinu budeme spouštět.

8. díl o Arduinu - Bastldeska

V minulém díle jsme si představili jednoduchou aplikaci. Byl to, dá se říci počátek všeho, co je zapotřebí pro to, abychom na Arduinu začali cokoliv dělat. A tak po stopách předchozího dílu se nyní podíváme na to, jak k Arduinu připojit skutečnou LED diodu, abychom nebyli omezeni pouze na tu jednu, která je připojena k pinu číslo 13 v případě desky UNO.

9. díl o Arduinu - Připojujeme LED diodu

V předminulém díle jsme si vysvětlili, jak Arduino pracuje a vytvořili jsme jednoduchý program, který nám rozblikal diodu, která byla připojena k pinu číslo 13 přímo na desce Una.

10. díl o Arduinu - Připojujeme LED diody seriově

V minulém díle jsme připojovali jen jednu LED diodu, nyní se ale podíváme na to, jak zapojit více diod tak aby svítily společně a aby jejich zapojení bylo sériové. Sériovým zapojením se rozumí, že diody budou zapojeny za sebou. To znamená, že do této větve dvou diod bude zapotřebí umístit jen jeden jediný odpor.

11. díl o Arduinu - připojujeme LED diody paralelně

Po vzoru předchozího dílu, kdy jsme připojovali dvě diody sériově s odporem na Arduino a jednoho před ním, kdy jsme připojovali pouze jednu LED diodu s odporem, se dnes podíváme na to, jak správně zapojit LED diody paralelně.

12. díl o Arduinu - Připojujeme LED diody sériovoparalelně

V minulých dílech jsme si řekli všechno o tom, jak se připojují LED diody sériově i paralelně. Nyní nastal čas, abychom diody zapojili oběma způsoby najednou. To vše z toho důvodu, že například takto jsou zapojeny diody v LED páscích, proto je možné je stříhat.

13. díl o Arduinu - Blikáme LED diody napřeskáčku

O tom, jak zapojit LED diody víme již snad vše, nepřekvapí nás sériové zapojení, nezapotíme se u paralelního a kombinace obou najednou, je už také za námi. Nyní se ale podíváme na to, jak připojit dvě diody nezávisle na sobě, budeme tedy tvořit dva okruhy, kdy každý bude ovládaný zvlášť.

14. díl o Arduinu - Knight rider

Po vzoru předchozího dílu, kdy jsme sepínali diody proti sobě na dvou okruzích, se dnes podíváme na to, jak vytvořit světlo, které mělo auto se jménem K.I.T.T. ze seriálu Knight Rider. Způsobů by se jistě našlo více, nicméně ten, který se zde pokusím popsat je podle mě ten nejjednodušší.

15. díl o Arduinu - 1. bitový sedmisegmentový displej

O LED diodách a Arduinu již víme vše, nyní tedy trochu postoupíme a pokusíme se zapojit sedmi-segmentový displej a budeme na něm zobrazovat číslo. Tento displej se tedy skládá ze sedmi segmentů, respektive z osmi, pokud počítáme i tečku, které jsou označeny písmeny od A do G.

16. díl o Arduinu - 1. bitový sedmisegmentový displej - loading effect

V minulém díle jsme si připojili jeden sedmisegmentový displej, který dovedl zobrazit pouze jedno jediné číslo. Na tomto displeji jsme pak následně zobrazili číslice od 0-9. Nyní se však podíváme na jednoduchý kód, který by nám měl vytvořit jednoduchý efekt, podobný tomu, který možná často vidíte, když něco načítáte.

17. díl o Arduinu - 2. bitový sedmisegmentový displej

V dílech minulých jsme se zaměřili na sedmisegmentový displej, který dovedl zobrazit pouze jednu číslici, zobrazili jsme na něm čísla od 0 do 9 a pak jsme si vytvořili jednoduchý načítací efekt.

18. díl o Arduinu - maticové zapojení LED diod

V minulých dílech jsme začali displeje, které byly složeny z LED diod. Zobrazovali jsme na nich čísla a v jednom případě jsme i simulovali načítání. A i přes to, že jsem kdysi řekl, že z diod co se zapojení týče, je to snad vše, budeme se v tomto díle k nim vracet, protože existuje ještě jedno zapojení, které jsme si sice představili již dříve, ale tentokrát jej ještě trochu vylepšíme.

19. díl o Arduinu - 4. bitový sedmisegmentový displej

V minulém díle jsme si něco řekli o tom, jak se zapojují LED diody do matice. Vše, co jsme se v minulém díle naučili, se nám nyní bude hodit, protože se dnes pokusíme zapojit 4bitový sedmisegmentový displej, který právě maticového zapojení využívá.

21. díl o Arduinu - připojujeme senzor DHT-11

V minulém díle jsme načali sériový monitor a dnes se na něm pokusíme zobrazit první data z čidla. Čidlo, které budeme pro náš pokus používat má označení DHT-11. Tento typ čidla je velmi oblíbený, protože měří teplotu a vlhkost.

22. díl o Arduinu - připojujeme senzor DHT-22

Minule jsme si představili senzor DHT-11, který je sice velmi oblíbený, ale zároveň ne moc přesný, proto se dnes podíváme na jeho vylepšenou verzi, tedy na senzor DHT-22. Senzor DHT-22 má tyto vlastnosti.

Speciál: Flashujeme Sonoff T1 firmwarem Tasmota přes Arduino UNO

V dnešním speciálním díle si představíme možnost, jak flashnout originální firmware ve spínačích Sonoff T1 na firmware Tasmota za pomocí desky Arduino UNO. Důvodů může být hned několik, proč to dělat takto. Tím prvním a hlavním, proč někdo tuto operaci dělá je možnost využívání spínače bez potřeby aplikace eWeLink a jejich cloudu. Tím druhým je pak to, že nemáme jiný způsob, jak spínač k PC připojit, abychom jej mohli flashnout.