Třetí díl o HTML – První obsah webové stránky, nadpis

V minulém díle jsme si řekli něco ke kostře dokumentu a také, že veškerý jeho obsah se vkládá do tagů BODY. Dnes si tedy rozšíříme znalosti toho, jak vytvářet obsah webové stránky.

Asi někteří z vás v minulém díle zkusili napsat do tagů delší text a tam kde potřebovali, vložili enter, nicméně poté zjistili, že enter se ve webové stránce nezobrazí, slouží k tomu speciální tag <br>, použití:

<BODY>

První řádek<br>

Druhý řádek

</BODY>

Jak si můžete všimnout, tak BR je tag nepárový, tedy neskládá se z <br></br> ale pouze jednoho tagů, narozdíl od tagu, jako je BODY, HEAD či HTML.

Další co Vás jistě při formátování textu bude zajímat jsou nadpisy. V HTML máme celkem šest úrovní. Díky nim se lépe zdůrazňuje struktura, dokonce některé SEO-MATY toto hodnotí, ale o seomatech je tento článek.

Nadpisy se tedy zapisují párovým tagem H, ke kterému je doplněno číslo 1 – 6, které značí úroveň, tedy:

<h1>Hlavní nadpis (1. úroveň)</h1>

<h2>Důležitý nadpis (2. úroveň)</h2>

<h3>Další důležitý nadpis (3. úroveň)</h3>

<h4>Poměrně malý nadpis (4. úroveň)</h4>

<h5>Zanořený nadpis (5. úroveň)</h5>

<h6>Malý nadpis (6. úroveň)</h6>

Je vhodné stránku správně strukturovat, lépe se v ní orientuje.

Nyní máme za sebou nadpisy, příště se podíváme, jak to funguje s odstavci a začneme něco málo o atributech.
První díl o HTML - Historie

HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. HTML je velmi jednoduchý jazyk a je klíčové jej znát, pokud se chcete tvorbou webu zabývat, protože veškeré další jazyky, jako je CSS či PHP velmi často obsahují tagy právě z HTML.

Druhý díl o HTML - Kostra dokumentu

Pokud se chceme věnovat vývoji webových stránek v jazyce HTML je důležité dodržovat několik základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je, že každý dokument musí obsahovat kostru, kterou dohromady dává několik základních značek (tagů).

Čtvrtý díl o HTML - odstavce

Dnes se podíváme na to, jak se v HTML zapisují odstavce. Pro odstavec se v HTML používá tag P, jedná se o párový tag, tedy vše, co je v P je chápáno, jako jeden odstavec, tedy přesněji nějak takto.

Pátý díl o HTML - Styly písma

Dnes se podíváme na styl písma v HTML. V podstatě se dá říci, že potřebujeme od sebe odlišit dvě základní skupiny stylů písem, logické a fyzické. Styly písem vznikly z důvodu, že na stránce je občas potřeba nějaký ten text odlišit od zbytku, může to být tedy zdrojový kód, citace a nebo tučné či podtržené písmo.

Šestý díl o HTML - Obrázky

Obrázky jsou snad na každém webu, v dnešní době, kdy je internetové připojení už relativně "rychlé" si každý, kdo vytváří webové stránky může dopřát poměrně slušné grafiky. Způsobů odkud vzít obrázek a jak jej vložit do Vaší stránky je několik.