První díl o HTML – Historie

HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. HTML je velmi jednoduchý jazyk a je klíčové jej znát, pokud se chcete tvorbou webu zabývat, protože veškeré další jazyky, jako je CSS či PHP velmi často obsahují tagy právě z HTML.

Jazyk se začal vyvíjet již ve 40. letech 20. stol., kdy byl představen systém Memex. Dalším následovníkem byl systém Xanada, který byl uveden v roce 1963. Poslední z významnějších systému byl HyperCardem(1987).

Nicméně HTML do podoby tak, jak jej známe dnes se začalo vyvíjet až v roce 1991.

  • První verze jazyka HTML se objevila již v roce 1991, byla to neformální specifikace verze 1.0 a zatím vše bylo pouze v textovém režimu, tedy nebylo možné vytvořit jakoukoliv grafiku a web vypadal v prohlížeči stejně, jako text ve kdysi známém textovém editoru T602.
  • V roce 1992 se objevuje teprve první webový prohlížeč, webové stránky do té doby nebylo možné příliš zobrazit
  • V roce 1993 se objevil návrh HTML verze 2.0 a byl publikován první grafický prohlížeč NCSA Mosaic
  • V roce 1994 se objevil nový internetový prohlížeč, který možná někteří pamatují, byl pod názvem Netscape a jednalo se o následníka Mosaicu
  • Oficiální verze jazyka HTML 2.0 se uvádí až v roce 1995, v tuto chvíli Nescape zavedl neoficiální rozšíření pro verzi 2.0, známe jej jako HTML 3.0
  • rok 1996 se objevila specifikace HTML 3.2, jednalo se o html verze 2.0 do které byli přidány tabulky. Tento rok Microsoft vypustil do světa svůj první internetový prohlížeč Internet Explorer
  • V polovině roku 1997 vyšla verze 4.0, jednalo se o verzi 3.2 ve které byli vylepšeny a rozšířeny tabulky a byli přidány formuláře, rámy, kaskádové styly, scriptování
  • Oficiální verzi 4.1, tak, jak ji známe dnes a jak je hojně používaná se objevila v roce 1999. Od tohoto roku se objevilo mnoho jazyků, které HTML více či méně používají, důležité je však to, že vývoj HTML tímto rokem jakoby na chvíli skončil.

K historii je to zdá se vše, v příštím díle se podíváme na to, co dokument musí obsahovat, podíváme se trochu blíže na tagy a celé si to vysvětlíme.
Druhý díl o HTML - Kostra dokumentu

Pokud se chceme věnovat vývoji webových stránek v jazyce HTML je důležité dodržovat několik základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je, že každý dokument musí obsahovat kostru, kterou dohromady dává několik základních značek (tagů).

Třetí díl o HTML - První obsah webové stránky, nadpis

V minulém díle jsme si řekli něco ke kostře dokumentu a také, že veškerý jeho obsah se vkládá do tagů BODY. Dnes si tedy rozšíříme znalosti toho, jak vytvářet obsah webové stránky.

Čtvrtý díl o HTML - odstavce

Dnes se podíváme na to, jak se v HTML zapisují odstavce. Pro odstavec se v HTML používá tag P, jedná se o párový tag, tedy vše, co je v P je chápáno, jako jeden odstavec, tedy přesněji nějak takto.

Pátý díl o HTML - Styly písma

Dnes se podíváme na styl písma v HTML. V podstatě se dá říci, že potřebujeme od sebe odlišit dvě základní skupiny stylů písem, logické a fyzické. Styly písem vznikly z důvodu, že na stránce je občas potřeba nějaký ten text odlišit od zbytku, může to být tedy zdrojový kód, citace a nebo tučné či podtržené písmo.

Šestý díl o HTML - Obrázky

Obrázky jsou snad na každém webu, v dnešní době, kdy je internetové připojení už relativně "rychlé" si každý, kdo vytváří webové stránky může dopřát poměrně slušné grafiky. Způsobů odkud vzít obrázek a jak jej vložit do Vaší stránky je několik.