Druhý díl o HTML – Kostra dokumentu

Pokud se chceme věnovat vývoji webových stránek v jazyce HTML je důležité dodržovat několik základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je, že každý dokument musí obsahovat kostru, kterou dohromady dává několik základních značek (tagů).

Základní kostra vypadá nějak takto:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

<html>

<head>

<title>Titulek webu</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/1.css">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

</head>

<body>

Obsah webové stránky

</body>

</html>

Nyní si to trochu rozebereme. První řádek nám uvádí specifikaci typu dokumentu (DTD). Pokud projdeme mnoho webových stránek, jistě si všimnete, že mnoho tvůrců jej nepíše, neříkám že je to špatně či správně, jen při zapomenutém DOCTYPE často můžete narazit na problémy, které se týkají módu zobrazení webových stránek v prohlížeči.

Módy webových prohlížečů jsou dva, standardní a nestandardní, nebo quick mode. Pokud budete používat standardní, webová stránka bude zobrazena správně tak, jak jste jí napsali (není to 100%), pokud na DOCTYPE však zapomenete, tak sice třeba Google Chrome zobrazí web správně, ale Internet Explorer již bude v quick modu a web nebude vypadat tak, jak chcete a přes dlouhé a hlavně zbytečné hledání proč to není tak jak by mělo nakonec zjistíte, že za to může právě tento řádek.

Další proč je vhodné mít na svých stránkách DOCTYPE je fakt, že existuje něco, čemu se říká validátor. Jedná se sice o nástroj šťouralů který nemám rád, protože vždy se najde někdo, kdo jej objeví a začne bez jakýchkoliv znalostí rejpat proč to není tak a tak, tak to příjemné není, ale právě validátor stejně jako internetový prohlížeč vychází z prvního řádku aby věděl, jak k webové stránce přistupovat a hlavně, v jakém jazyku je napsána.

Další tak značí, že se jedná o HTML dokument a všechno v <HTML></HTML> bude HTML dokument.

Tag HEAD je hlavička celého webu, ukládají se do něj nejrůznější informace, jako třeba titulek webu, importují se v něm externí soubory se styly (CSS) nebo Javascriptem. Další co zde může být uvedeno je typ kódování dokumentu, dnes je to nejčastěji UTF-8, ale některé weby pořád ještě používají ASCII (windows-1250), pokud se Vám tedy na webu budou zobrazovat špatně znaky s háčky a čárky, podívejte se po tomto.

Tag BODY. V tomto tagu je obsah celého dokumentu, tedy vše, co je v BODY je zobrazeno na webu, ano, zobrazí se text napsaný i jinde, ale je to špatně, zvykněte si na to, že vše co chcete vypsat má být zde a nikde jinde.
První díl o HTML - Historie

HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. HTML je velmi jednoduchý jazyk a je klíčové jej znát, pokud se chcete tvorbou webu zabývat, protože veškeré další jazyky, jako je CSS či PHP velmi často obsahují tagy právě z HTML.

Třetí díl o HTML - První obsah webové stránky, nadpis

V minulém díle jsme si řekli něco ke kostře dokumentu a také, že veškerý jeho obsah se vkládá do tagů BODY. Dnes si tedy rozšíříme znalosti toho, jak vytvářet obsah webové stránky.

Čtvrtý díl o HTML - odstavce

Dnes se podíváme na to, jak se v HTML zapisují odstavce. Pro odstavec se v HTML používá tag P, jedná se o párový tag, tedy vše, co je v P je chápáno, jako jeden odstavec, tedy přesněji nějak takto.

Pátý díl o HTML - Styly písma

Dnes se podíváme na styl písma v HTML. V podstatě se dá říci, že potřebujeme od sebe odlišit dvě základní skupiny stylů písem, logické a fyzické. Styly písem vznikly z důvodu, že na stránce je občas potřeba nějaký ten text odlišit od zbytku, může to být tedy zdrojový kód, citace a nebo tučné či podtržené písmo.

Šestý díl o HTML - Obrázky

Obrázky jsou snad na každém webu, v dnešní době, kdy je internetové připojení už relativně "rychlé" si každý, kdo vytváří webové stránky může dopřát poměrně slušné grafiky. Způsobů odkud vzít obrázek a jak jej vložit do Vaší stránky je několik.