Čtvrtý díl o HTML – odstavce

Dnes se podíváme na to, jak se v HTML zapisují odstavce. Pro odstavec se v HTML používá tag P, jedná se o párový tag, tedy vše, co je v <p> </p> je chápáno, jako jeden odstavec, tedy přesněji nějak takto:

<BODY>

<p>první odstavec</p>

<p>druhý odstavec</p>

</BODY>

Takto jednoduše je možné vytvořit v HTML odstavec, nicméně občas je potřeba, aby byl odstavec nějakým způsobem formátován.

Pro formátování se používá v HTML atribut align, který má tyto parametry:

hodnota význam
left Zarovná celý odstavec na levou stranu
right Zarovná celý odstavec na pravou stranu
center Zarovná celý odstavec na střed
justify Zarovná celý odstavec do bloku

tedy pokud budeme chtít formátovat odstavec na střed, napíšeme to tímto způsobem:

<BODY>

<p align="center">Odstavec formátovaný na střed</p>

</BODY>

Stejným způsobem formátujeme jakýkoliv odstavec, z příkladu je tedy jasné, že formátování v HTML je velmi jednoduché. Stejným způsobem lze formátovat i nadpisy, o kterých jsme si řekli něco v minulém díle.

Krom atributu align můžeme však použít i několik dalších, které se většinou používají ale s jinými jazyky, jako je například Javascript nebo CSS, jsou to tyto atributy:

 

Atribut Hodnota Zápis hodnoty atributu Význam
id jakýkoliv text id=“libovolny_text“ Obsah tohoto atributu je jakýkoliv text, který se na stránce bude objevovat pouze jednou, je to jednoznačný identifikátor určitého prvku na stránce, využití v CSS a Javascriptu
class jakýkoliv text class=“libovolný_text“ Obsahem atributu je text, tento prvek narozdíl od ID nemusí být na stránce pouze jednou. Vytváří třídu, ve které se vše formátuje stejným způsobem. Využití v CSS
lang cz, sk, en, de lang=“cz“ Obsah tohoto atributu je psán právě tím jazykem, neslouží jako překladač
dir rtl, ltr dir=“rtl“ Určuje styl psaní textu, rtl z prava do leva a ltr z leva do prava
title jakýkoliv text title=“libovolny_text“ Některé prohlížeče zobrazují obsah tohoto atributu jako bublinkovou nápovědu, jinak jde o titulek třeba odstavce
style color: blue style=“color: blue“ Budeme velmi využívat v CSS, obsah tohoto atributu je právě CSS

Krom těchto atributu existují i další, které vznikly kvůli Javascriptu, jedná se takzvané atributy pro události. Tyto atributy sice na stránce psát můžete, ale bez Javascriptu jsou dá se říci k ničemu, proto doporučuji je používat až teprve poté, co budete mít nějaké základní znalosti z Javascriptu. Těch několik základních, co se dají použít pro nadpisy a odstavce si nyní vyjmenujeme:

 

Atribut Význam
onclick Hodnoty tohoto atribudu se provedou ve chvíli, kdy se na oblast, do které tento atribut spadá klikne
ondblclick Hodnot v tomto atributu se provedou ve chvíli, kdy se na oblast, do které tento atribut spadá provede dvojitý klik
onkeypress Hodnoty v tomto atributu se provedou ve chvíli, kdy zmáčkneme určitou klávesu
onkeydown Hodnoty v tomto atributu se provedou ve chvíli, kdy jde dolu konkrétní klávesa, tedy při stisku
onkeyup Hodnoty v tomto atributu se provedou ve chvíli, kdy jde konkrétní klávesa nahoru, tedy při uvolnění
onmousedown Hodnoty v tomto atributu se provedou ve chvíli, kdy jde tlačítko myši dolu<, tedy se stiskne/td>
onmouseup Hodnoty v tomto atributu se provedou ve chvíli, kdy je tlačítko myši uvolněno

Bylo uvedeno jen několik atributů, je jich však o mnoho více, ale o těchto základních je dobré alespon vědet.
První díl o HTML - Historie

HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. HTML je velmi jednoduchý jazyk a je klíčové jej znát, pokud se chcete tvorbou webu zabývat, protože veškeré další jazyky, jako je CSS či PHP velmi často obsahují tagy právě z HTML.

Druhý díl o HTML - Kostra dokumentu

Pokud se chceme věnovat vývoji webových stránek v jazyce HTML je důležité dodržovat několik základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je, že každý dokument musí obsahovat kostru, kterou dohromady dává několik základních značek (tagů).

Třetí díl o HTML - První obsah webové stránky, nadpis

V minulém díle jsme si řekli něco ke kostře dokumentu a také, že veškerý jeho obsah se vkládá do tagů BODY. Dnes si tedy rozšíříme znalosti toho, jak vytvářet obsah webové stránky.

Pátý díl o HTML - Styly písma

Dnes se podíváme na styl písma v HTML. V podstatě se dá říci, že potřebujeme od sebe odlišit dvě základní skupiny stylů písem, logické a fyzické. Styly písem vznikly z důvodu, že na stránce je občas potřeba nějaký ten text odlišit od zbytku, může to být tedy zdrojový kód, citace a nebo tučné či podtržené písmo.

Šestý díl o HTML - Obrázky

Obrázky jsou snad na každém webu, v dnešní době, kdy je internetové připojení už relativně "rychlé" si každý, kdo vytváří webové stránky může dopřát poměrně slušné grafiky. Způsobů odkud vzít obrázek a jak jej vložit do Vaší stránky je několik.