Pátý díl o HTML – Styly písma

Dnes se podíváme na styl písma v HTML. V podstatě se dá říci, že potřebujeme od sebe odlišit dvě základní skupiny stylů písem, logické a fyzické. Styly písem vznikly z důvodu, že na stránce je občas potřeba nějaký ten text odlišit od zbytku, může to být tedy zdrojový kód, citace a nebo tučné či podtržené písmo.

Logické styly

Všechny tagy logických stylů jsou párové, obsahují tedy počáteční a koncový tag a vše, co je uvnitř, tak je tímto tagem nějakým způsobem odlišeno od zbytku stránky.

 

Tag Význam tagu
<code></code> Označuje obsah zdrojového kódu
<samp></samp> Označuje výstup z nějakého scriptu
<em></em> Obsah tohoto tagu chceme zvýraznit
<strong></strong> Obsah tohoto tagu chceme zvýraznit více, než v případě <em></em>, tento tag je také velmi často používaný místo normálního tučného písma
<cite></cite> Slouží pro citace
<var></var> Tímto se označuje proměnná v textu
<abbr></abbr> Obsah tohoto tagu je zkratka jako třeba www, atd…
<acronym></acronym>  Označuje acronym

Fyzické styly

Všechny tagy fyzických stylů jsou párové, tedy stejně jako logické obsahují počáteční a koncový tag a vše co je uvnitř je formátováno.

 

Tag Význam tagu
 <b></b> Obsah tohoto tagu je psán tučným textem
 <i></i>  Obsah tohoto tagu je psán kurzívou
 <u></u>  Obsah tohoto tagu je podtržený, nicméně není vhodné toto používat, mnoho uživatelů je zvyklých, že odkazy jsou podtržené
 <strike></strike>  Obsah tohoto tagu je přeškrtnutý
 <tt></tt>  Obsah tohoto tagu vypadá, jako písmo z psacího stroje
 <big></big>  Obsah tohoto tagu je velkým písmem
 <small></small>  Obsah tohoto tagu je malým písmemPrvní díl o HTML - Historie

HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. HTML je velmi jednoduchý jazyk a je klíčové jej znát, pokud se chcete tvorbou webu zabývat, protože veškeré další jazyky, jako je CSS či PHP velmi často obsahují tagy právě z HTML.

Druhý díl o HTML - Kostra dokumentu

Pokud se chceme věnovat vývoji webových stránek v jazyce HTML je důležité dodržovat několik základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je, že každý dokument musí obsahovat kostru, kterou dohromady dává několik základních značek (tagů).

Třetí díl o HTML - První obsah webové stránky, nadpis

V minulém díle jsme si řekli něco ke kostře dokumentu a také, že veškerý jeho obsah se vkládá do tagů BODY. Dnes si tedy rozšíříme znalosti toho, jak vytvářet obsah webové stránky.

Čtvrtý díl o HTML - odstavce

Dnes se podíváme na to, jak se v HTML zapisují odstavce. Pro odstavec se v HTML používá tag P, jedná se o párový tag, tedy vše, co je v P je chápáno, jako jeden odstavec, tedy přesněji nějak takto.

Šestý díl o HTML - Obrázky

Obrázky jsou snad na každém webu, v dnešní době, kdy je internetové připojení už relativně "rychlé" si každý, kdo vytváří webové stránky může dopřát poměrně slušné grafiky. Způsobů odkud vzít obrázek a jak jej vložit do Vaší stránky je několik.