12. díl o Arduinu – Připojujeme LED diody sériovoparalelně

V minulých dílech jsme si řekli všechno o tom, jak se připojují LED diody sériově i paralelně. Nyní nastal čas, abychom diody zapojili oběma způsoby najednou. To vše z toho důvodu, že například takto jsou zapojeny diody v LED páscích, proto je možné je stříhat. Pro tento díl budeme tedy vycházet ze všeho, co již víme a pokusíme se vytvořit obvod tak, aby byl funkční na základě poznatků, co máme.

Sérioparalelní připojení má výhodu v tom, že když na 5V Arduina chceme připojit více diod, dělat to pouze a jen paralelním připojením by bylo hodně zdlouhavé a navíc spotřeba odporů, které bychom potřebovali, by nebyla opravdu malá. Toto připojení tedy kombinuje oba prvky dohromady, tedy vždy na jednu sériovou větev budeme potřebovat pouze jeden odbor a to, že těch větví je víc paralelně, vůbec nevadí.

Výpočet odporů potřebného pro sérioparalelní připojení se provádí úplně stejně jako v případě, že by šlo jen o jedno sériové zapojení.

Což má výhodu, protože nebudeme muset dopočítávat nové odpory a hlavně si je nebudeme muset pořizovat. Vystačíme si tedy s těmi, které jsme potřebovali dříve. Pro tento díl tedy budeme potřebovat:

  • Arduino desku dle vašeho výběru, ale UNO bude i tentokrát stačit
  • 6x LED diodu, klidně tu, kterou jsme používali v předchozích dílech
  • Propojovací kabely
  • Bastldesku
  • Odpor, se kterým jsme tvořili sériový obvod, tedy 27 ohmů vzhledem k našim dvěma LED diodám s napětím 5V

Tentokrát se vyhnu zdlouhavému popisu toho, jak to vše na bastldesku připojit, pouze toto vše doplním o příslušné fotografie, ze kterých je to krásně vidět. To jak zapojit sériový obvod a to jak zapojit paralelní je detailně rozepsáno v předchozích dvou dílech a tak není zapotřebí se o tomto všem rozepisovat. Důležité pro nás je jen a pouze to, že výsledkem naší činnosti je zapojení šesti diod, kdy jsou spolu vždy dvě s odporem v sérii a jsou zapojeny všechny tyto větve paralelně.

seriovoparalelni_zapojeni

Opět jako tomu bylo v předchozích dílech, používám desku DUE, a už konečně jsem si opatřil k ní 47 ohmů odpory, které jsou pro 3.3V napájení z DUA a IR diody které používám zapotřebí, tedy již nepoužívám sérii třech odporů, jako tomu bylo v předchozím dílu. Na desce tedy zapojení může vypadat třeba takto.

Program necháme i tentokrát stejný, jako tomu bylo dříve, ale pokud chcete, klidně jej můžete obměnit za nové údaje, třeba jiné číslo pinu, který ovládá LED diody či interval, díky kterému budou diody svítit delší dobu či budou delší dobu vypnuté.

void setup(){

pinMode(10,OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(10,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(10,LOW);

delay(2000);

}

Toto vše nám tedy stačí k tomu, abychom tímto způsobem zapojili libovolné množství LED diod stejně, jako je tomu u LED pásku. K zapojení diod tedy již víme vše, co potřebujeme a v příštích dílech se budeme věnovat hlavně programování v Arduinu. Začneme tím, že zapojíme dvě diody a necháme je blikat tak, že jedna bude vždy zapnutá a druhá vypnutá a naopak. Podobný efekt tvoří například vlakový přejezd, když na něm blikají dvě červená světla. Pokud toto zvládneme, mám pro vás jedno překvapení, které by mnoho z vás mohlo bavit, ale to nebudeme zatím předbíhat. Nechte překvapit až po následujícím dílu.