11. díl o Arduinu – připojujeme LED diody paralelně

Po vzoru předchozího dílu, kdy jsme připojovali dvě diody sériově s odporem na Arduino a jednoho před ním, kdy jsme připojovali pouze jednu LED diodu s odporem, se dnes podíváme na to, jak správně zapojit LED diody paralelně. Výhodou paralelního zapojení LED diod oproti sériovému je to, že pokud máme napětí jen 5V, které dává Arduino v případě desky UNO je sériovým zapojením na jeden pin osadit maximálně dvě LED diody. Tedy za předpokladu, že vycházím z těch diod, které jsme používali v minulých dvou dílech, které měli napětí 2.1V.

Výhodou paralelního zapojení LED diod je to, že se obvod skládá úplně stejně, jako je tomu v případě jedné led diody, to znamená, že co jedna větev, to jeden odpor a pro jednu diodu jsme odpor již počítali.

V tomto díle tedy budeme potřebovat tyto věci, bez kterých se neobejdeme:

  • Arduino desku, dle vašeho výběru, ale opět bohatě stačí UNO
  • 3x LED diodu, budu používat tu samou, jako v předchozích dvou dílech
  • propojovací kabely
  • Bastldesku
  • 3x odpor, který jsme používali v devátém díle, kdy jsme připojovali jednu LED diodu (100 ohm)

Vše nyní začneme připojovat na bastldesku tak, aby vždy každý odpor a každá dioda spolu pohromadě tvořili jednu větev. Zapíchneme LED diodu do bastldesky tak, aby každá z jejích nožiček byla zapíchlá, ale nebyly vzájemně propojeny. Vedle do pinu kde je anoda (ta delší) připojíme kablík, musí jít o piny, které jsou spolu spojeny a umístíme vůbec poprvé kablík od tohoto konce do kraje bastldesky do označení, kde je plus. Dále vedle pinu, kde je katoda (ta kratší) zapíchneme jednu část odporu a jeho druhou část mimo, tak, jak je to na fotkách. V těch pinech, ve kterých odpor končí, do těch připíchneme další kablík a ten umístíme opět do bastldesky, ale tentokrát na místo, kde je mínus. Tuto proceduru budeme třikrát opakovat, abychom vytvořili tři větve. Nyní už jen zbývá propojit z bastldesky, kde je plus na některý z digitálních pinů, zvolíme nejlépe desítku, protože pro ten již máme vytvořený program a tak jej alespoň nebudeme muset upravovat. Část, kde je mínus umístíme tak, aby byla připojená k Arduino do místa kde je GND (zem).

Photo 10

Opět jako v předchozích dílech mé „bastlení“ probíhá na desce DUE. Tedy pokud máte UNO tak postupuje dle návodu a docílíte stejného efektu, jako já na DUE. Nicméně k tomuto obrázku musím říct několik věcí. Tím že používám ty samé červené diody jen na 3.3V místo 5V tak musím mít i jiný odpor. Odpor, který je zapotřebí pro mé zapojení je 47 ohmů. Vzhledem k tomu, že mám v tuto chvíli jen odpory o velikosti 27 ohmů a 10 ohmů, rozhodl jsem se je zkombinovat a tím se dostat na výsledných 47 ohmů. Tedy odpory jsou za sebou zapojeny vždy sériově pro každou diodu, tedy každá dioda má k sobě sérii třech odporů. Což ale není potřeba v případě, že máte ten, který je zapotřebí, nicméně tímto způsobem se dá dostat ten, který potřebujete. Je to tedy zapojeno tak, že modrými 27 ohmovými odpory to začíná, tedy od mínusu, tedy katody diody, přes 2x 10 ohmů oranžové odpory k LED diodě. Každá dioda má drátem (červený, modrý, zelený) připojenou sérii odporů. Ke katodám LED diod jsou připojeny oranžové kabely, které vedou v bastldesce k plusu. A ten jeden plus vede do pinu číslo 10. To vše k tomuto zapojení.

Nyní jen stačí spustit tento program a diody se vždy najednou rozsvítí, pokud je tedy vše správně připojeno.

void setup(){

pinMode(10,OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(10,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(10,LOW);

delay(2000);

}

Příště se ještě podíváme na sérioparalelní zapojení, které se používá například u zapojení LED pásků, právě díky tomuto zapojení je LED pásek možné, po určité části rozdělit a pořád se zachová jeho funkčnost a hned, jak s tímto zapojením skoncujeme, budeme diody zapínat postupně.