10. díl o Arduinu – Připojujeme LED diody seriově

V minulém díle jsme připojovali jen jednu LED diodu, nyní se ale podíváme na to, jak zapojit více diod tak aby svítily společně a aby jejich zapojení bylo sériové. Sériovým zapojením se rozumí, že diody budou zapojeny za sebou. To znamená, že do této větve dvou diod bude zapotřebí umístit jen jeden jediný odpor. V minulém díle jsme použili červenou LED diodu, s parametry Uf = 2.1V, If = 30 mA, vlnovou délkou 630 nm a vyzařovacím úhlem 20°. Pro tento díl jich budeme potřebovat více, tedy připravte si toto všechno, jdeme „bastlit“:

  • Arduino desku dle vašeho výběru, ale opět bohatě stačí UNO
  • 2x LED diodu (s těmi parametry co výše zmíněná dioda má jdou do serie zapojit pouze dvě, nicméně pokud mátě nějakou s nižším napětím, můžete jich použít více)
  • Propojovací kabely
  • Bastldesku
  • Odpor

V minulém díle jsem se rozepisoval o tom, jak se vypočítá potřebný odpor, nyní to nebudu tak detailně rozepisovat a jen rychle provedu výpočty.

R = U/I, U = 5V – (2.1 + 2.1), protože každá z připojených diod má 2.1V, tedy U = 0.8, což znamená R = 0,8 / 0.03, tedy R = 26,6 ohm. Odpor, který k diodě budeme potřebovat je 27 ohmů. Nyní nám zbývá to vše připojit k bastldesce a Arduinu. Tedy začneme opět diodou, připojíme jí do bastldesky, poté o kousek vedley ale taky aby nebyla k té první připojená, umístíme druhou. Mohli by, jsme samozřejmě připojit rovnou k této, ale pro názornost ji dáme trochu, mimo a budeme je zvlášť připojovat. Ke konci, kde je u první diody v řadě katoda, tedy ta kratší část přidáme odpor stejně jako v předchozím díle a z odporu přes kablík jej opět zapojíme do Arduina do GND, tedy země. Druhou stranu diod připojíme opět k pinu číslo 10, abychom nijak nemuseli měnit program.

Photo 7 Photo 8

V minulém díle jsem naznačil, že obvody, které v následujících dílech budu dělat budou na fotkách lehce jiné, než které skutečně popisuji. Pokud se budete držet celého návodu, který je zde popsán včetně hodnot, na desce UNO docílíte správného zapojení a vše bude tak, jak má. Já v tomto případě, protože deska UNO je pořád v jiném projektu používám desku DUE, která má pracovní napětí 3,3V. Z tohoto důvodu nemohu použít klasické červené LED diody, které jsou zde popsány a odpor k nim, protože na správné zapojení bych nepřesáhl napětí 3,3V. Napětí by tedy bylo záporné a nefungovalo by to správně, nebo spíše nesvítilo. Diody by se sice pokoušeli o světlo, ale jejich výsledek snažení vypadá asi takto:

Photo 9

Což o to, snaha je to pěkná, že alespoň lehce září, ale nic neozáří a tak je jejich snažení k ničemu. Pro můj příklad jsou zapotřebí infra diody, které mají v mém případě 60 mA povolený protékací proud a napětí na diodě je jen 1.5V. IR diody totiž pro svoji činnost potřebují nižší napětí než klasické diody, které svítí viditelným světlem. Když tedy dosadím do serie dvě diody, tak výsledný odpor, který je zapotřebí pro toto zapojení je 5.6 ohmů. Toto jen pro upřesnění. A také z toho důvodu diody na prvních dvou fotkách nesvítí, protože snad všechny fotoaparáty mají IR filter. Z tohoto důvodu není možné vyfotit, jak dioda svítí i když má pro fotoaparát, který filtr nemá naprosto jasné, zářivé světlo, které se pro lidské oko, kdyby ho vidělo, tvářilo stejně, jako z bílé LED diody, nicméně okem vidět není. Pro fotoaparát bez IR filteru svítí takto:

imm_2015_03_16_22_57_36_315

Pokud se ale budete dívat pouze okem, neuvidíte vůbec nic, na rozdíl do fotoaparátu bez IR filteru. Proto se nebudeme nyní již rozebírat IR diody a mým zapojením a půjdeme se podívat na program, který nám zapne diody tak, jak to potřebujeme.

Program z minulého dílu vypadal takto.

void setup(){

pinMode(10,OUTPUT);

}

 

void loop(){

digitalWrite(10,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(10,LOW);

delay(2000);

}

Tímto kódem rozsvítíde obě diody najednou na dobu dvou vteřin a pak je na dvě vteřiny vypnete. V minulém díle jsme je vypínali jen na jednu vteřinu, ale na tom nezáleží. Důležité na tom všem je, že to vše v pořádku funguje a můžeme se vrhnout na další díl, kterým je zapojení diod paralelně.