1. díl o Arduinu – Historie

arduino-uno

Arduino je open-source platforma určená pro navrhování hraček a rychlou tvorbu prototypů nejrůznějších součástek. Platforma je založena na mikro-kontrolorech ATMega od firmy Atmel a grafickém vývojovém prostředí, které dá se říci, vychází z prostředí Wiring. Vývojové prostředí je dostupné pro Windows, Linux i Mac, protože je celý vývojový program napsán v Javě.

Projekt Arduino vznikl v roce 2005 v Itálii, přímo na deskách si můžete všimnout nápisu Made in Italy. Původní účel však směřoval na studenty. Mělo jít o jednoduchou prototyp platformu, která umožní rychlý vývoj a velmi jednoduché používání. K jeho oblíbenosti se začaly vydávat i novější verze a tak se v roce 2010 prodalo více než 120 000 kusů.

V tomto roce také vyšla jedna z přelomových desek. Deska měla označení UNO a je, dá se říci jednou z nejpoužívanějších. Také my ji budeme ke spoustě příkladů a věcí používat, protože je to deska základní. Jejím větším bratříčkem je MEGA, ta se příliš od UNO neliší, nicméně má daleko větší počet pinů, které je možné zapojit. V případě, že se rozhodneme pro složitější projekty, budeme sahat spíše pro ni.

Deska UNO nahradila svého předchůdce Duemilanove a o rok později k této desce přibyly i další dva kusy s názvem Due a Leonardo. Vývojová deska však nezůstala beze změn. V současné době je již k dispozici nová revize UNO s označením R3. Právě tuto budeme používat ve většině našich projektů.