HTML

V tomto seriálu si představíme jazyk HTML. Tento jazyk je nezbytný pro počátky vytváření webových stránek a alespoň bez základních znalostí tohoto jazyka nemá žádný smysl se učit jiné webové jazyky, jako je třeba CSS či PHP

První díl o HTML – Historie

HTML (Hypertext MarkUp Language) je jazyk, který slouží pro tvorbu webových stránek. HTML je velmi jednoduchý jazyk a je klíčové jej znát, pokud se chcete tvorbou webu zabývat, protože veškeré další jazyky, jako je CSS či PHP velmi často obsahují tagy právě z HTML. Jazyk se začal vyvíjet již ve 40. letech 20. stol., kdy byl představen systém Memex. Dalším následovníkem byl systém Xanada, který byl uveden v roce 1963. Poslední z významnějších systému byl HyperCardem(1987). Nicméně HTML do podoby …

Druhý díl o HTML – Kostra dokumentu

Pokud se chceme věnovat vývoji webových stránek v jazyce HTML je důležité dodržovat několik základních pravidel. Asi nejdůležitější pravidlo je, že každý dokument musí obsahovat kostru, kterou dohromady dává několik základních značek (tagů). Základní kostra vypadá nějak takto: <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“> <html> <head> <title>Titulek webu</title> <link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“css/1.css“> <meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″> </head> <body> Obsah webové stránky </body> </html> Nyní si to trochu rozebereme. První řádek nám uvádí specifikaci typu dokumentu (DTD). Pokud projdeme mnoho webových …

Třetí díl o HTML – První obsah webové stránky, nadpis

V minulém díle jsme si řekli něco ke kostře dokumentu a také, že veškerý jeho obsah se vkládá do tagů BODY. Dnes si tedy rozšíříme znalosti toho, jak vytvářet obsah webové stránky. Asi někteří z vás v minulém díle zkusili napsat do tagů delší text a tam kde potřebovali, vložili enter, nicméně poté zjistili, že enter se ve webové stránce nezobrazí, slouží k tomu speciální tag <br>, použití: <BODY> První řádek<br> Druhý řádek </BODY> Jak si můžete všimnout, tak BR …

Čtvrtý díl o HTML – odstavce

Dnes se podíváme na to, jak se v HTML zapisují odstavce. Pro odstavec se v HTML používá tag P, jedná se o párový tag, tedy vše, co je v <p> </p> je chápáno, jako jeden odstavec, tedy přesněji nějak takto: <BODY> <p>první odstavec</p> <p>druhý odstavec</p> </BODY> Takto jednoduše je možné vytvořit v HTML odstavec, nicméně občas je potřeba, aby byl odstavec nějakým způsobem formátován. Pro formátování se používá v HTML atribut align, který má tyto parametry: hodnota význam left Zarovná …

Pátý díl o HTML – Styly písma

Dnes se podíváme na styl písma v HTML. V podstatě se dá říci, že potřebujeme od sebe odlišit dvě základní skupiny stylů písem, logické a fyzické. Styly písem vznikly z důvodu, že na stránce je občas potřeba nějaký ten text odlišit od zbytku, může to být tedy zdrojový kód, citace a nebo tučné či podtržené písmo. Logické styly Všechny tagy logických stylů jsou párové, obsahují tedy počáteční a koncový tag a vše, co je uvnitř, tak je tímto tagem nějakým …

Šestý díl o HTML – Obrázky

Obrázky jsou snad na každém webu, v dnešní době, kdy je internetové připojení už relativně „rychlé“ si každý, kdo vytváří webové stránky může dopřát poměrně slušné grafiky. Způsobů odkud vzít obrázek a jak jej vložit do Vaší stránky je několik. Asi každého napadne vložit konkrétní obrázek přímo do nějakého adresáře na serveru, Váš obrázek je tak načten ze stejného serveru, jako Vaše webová stránka. Další způsob, jak se dá vložit obrázek je z jiného serveru, zde stejně jako v předchozím …