Instalace základů pro instalaci dalších verzí PHP

Pro některé z našich kompilací budeme potřebovat mít nainstalované některé aplikace, jako je například nano, a stažené některé knihovny pro klidný běh.

Jako první tedy nainstalujeme editor nano následujícím příkazem a poté doinstalujeme potřebné knihovny.

apt-get install build-essential nano

apt-get install libfcgi-dev libfcgi0ldbl libjpeg62-turbo-dev libmcrypt-dev libssl-dev libc-client2007e libc-client2007e-dev libxml2-dev libbz2-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libpng-dev libfreetype6-dev libkrb5-dev libpq-dev libxml2-dev libxslt1-dev

ln -s /usr/lib/libc-client.a /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-client.a

cd /usr/include
ln -s x86_64-linux-gnu/curl

Poslední příkaz je potřeba, pokud sestavovat PHP s parametrem –with-imap. V případě že jej neprovedete je dost pravděpodobné že budete končit chybou:

checking for crypt in -lcrypt… yes
configure: error: Cannot find imap library (libc-client.a). Please check your c-client installation.
root@phgame:/usr/local/src/php5-build/php-7.1.14#
Kompilace PHP 7.1 jako PHP-FPM, Fastcgi a přidání jako další verze

V tomto díle zkompilujeme PHP na verzi 7.1 a přidáme do nastavení ISPConfigu tak, aby bylo možné tuto verzi používat pro webové stránky.