1. Úvod do jazyka HTML 5

Co je vlastně zač jazyk HTML (anglicky HyperText Markup Language) ?

Je to jednoduchý značkovací jazyk. To znamená, že při psaní v něm využíváme značky – tagy, které mají své vlastní funkce. Tagy jsou obvykle párové a výjimečně nepárové. Mimo to je HTML jazyk lineární, tudíž je jazyk prohlížeči zobrazován od shora dolů. Má to svou nevýhodu a to, že v něm nelze provádět jakékoliv větvení, výpočty natož cykly.

Pro editování HTML dokumentů stačí jednoduchý textový editor např. poznámkový blok.

Co dokument HTML obsahuje ?

Jakýkoliv dokument HTML můžeme rozdělit na dvě části a to na:

  • hlavičku (vše co je mezi tagy <head> </head>)
  • a tělo (pro změnu tagy <body> </body>).

Do hlavičky píšeme vnitřní informace o dokumentu, které se na webu nezobrazují. Měli bychom z hlavičky vyčíst o jakou verzi jazyka se v tomto souboru jedná, zjistíme titulek webu, autora, který celý web píše, klíčová slova, popisek, jaké má dokument kódování apod.

Do těla se píše vše, co se má na webu zobrazit. V první řadě to jsou rámce, oddíly, odstavce, nadpisy, tabulky, poznámky, seznamy a mnoho dalších.

Veškeré stylování webu provádíme v kaskádových stylech (CSS).

Jaký je rozdíl mezi HTML 4 a HTML 5 ?

HTML 5 je velmi zjednodušen a zkrácen. Toho si můžeme všimnout téměř okamžitě, při pouhém nahlédnutím do kostry dokumentu. Změnilo se nám velké množství tagů v hlavičce. Například všechny meta tagy jsou mnohem kratší a srozumitelnější. Zkracený je i doctype a to pouze na <!DOCTYPE HTML>, což určitě ocení každý.

Další významnou změnou, kterou si HTML 5 prošlo je stylování. Všechno provádíme v dokumentu CSS a nikdy ne do HTML, ať už jde ‚jen‘ o tučné písmo. Pokud si zvolíme externí vkládání CSS, ušetříme si plno času hlavně s hromadnými úpravami a navíc se tak dokument HTML stává více přehlednějším.

Nakonec HTML 5 rozšiřuje ve formulářích jejich parametry type,které se hodí především v kombinaci s jazykem PHP.

 

V dalším díle seriálu Vám představím základní kostru dokumentu a nadpisy.