Stavové kódy HTTP

404

Stavové kódy HTTP protokolu jsou součástí hlavičky odpovědi serveru na klientský požadavek. Dělí se do pěti kategorií, které jsou rozděleny podle jejich charakteru. Jsou to informační, úspěšné, přesměrování, chyba požadavku (chyba klienta) a chyba serveru. K těm nejznámějším patří 500, což je chyba serveru, která velmi často vzniká špatným zapsáním kódu do souboru htaccess. Další známou chybou je 404 – dokument nenalezen. Nejvíce je však stavů 200, nicméně o tom málo uživatelů ví. Je to stav, kdy vše proběhlo v pořádku. Čísla stavových kódu se sestávají z trojice čísel, první určuje kategorii odpovědí a další dvě blíže specifikují, o co se jedná.

Všechny stavové kódy shrneme v těchto pěti tabulkách.

1XX – Informační
100 Continue
Server obdržel hlavičku požadavku a čeká na klienta, aby odeslal tělo zprávy.
101 Switching protocol Odesílá se jako potvrzení, když klient zažádal o změnu komunikačního protokolu.
102 Processing (WebDAV) Tento požadavek může obsahovat mnoho dalších. Kód 102 říká, že požadavek byl sice přijat, ale zatím není dostupná odpověď. Tímto se předchází tomu, aby si klient nemyslel, že je požadavek ztracený a zbytečně ho neopakoval.

 

2xx – Úspěch
200 Odpověď pro úspěšný požadavek.
201 Created Výsledkem tohoto požadavku je vytvoření nového zdroje, identifikovatelného dle URL.
202 Accepted Požadavek přijat, ale ještě nebyl dokončen.
203 Non-Authoritative Information (od HTTP/1.1) Server správně zpracoval požadavek, ale návratové informace jsou z jiného zdroje.
204 No Content Server úspěšně zpracoval požadavek, ale dále se zdržuje komentáře (nevrací žádný obsah).
205 Reset Content Server úspěšně zpracoval požadavek a říká klientovy, že může obnovit původní obsah dokumentu.
206 Partial Content Server doručuje pouze část zdroje a to díky hlavičce range, kterou klient odeslal. Hlavičku range používají nástroje jako wget k znovunavázání přerušených stahování nebo rozdělení stahování do více proudů.
207 Multi-Status (WebDAV) V odpovědi je XML dokument, který obsahuje více odpovědí, jenž jsou závislé na dalších požadavcích.

 

3xx – Přesměrování
300 Multiple Choices Říká klientovi, že dokument, který požaduje je na více místech a vyžaduje, aby jej v následujícím požadavku blíže specifikoval.
301 Moved Permanently Permanentně přesměrováno.
302 Found Nejvíce používaný pro přesměrování.
303 See Other (since HTTP/1.1) Odpověď na požadavek může být nalezena na jiném URL pomocí metody GET.
304 Not Modified Odpověď tohoto kódu nesmí obsahovat tělo a indikuje, že od posledního požadavku nedošlo ke žměně zdrojového kódu dokumentu.
305 Use Proxy (since HTTP/1.1) Bezpečností mechanismus. Říká, že klientovi bude znovu odeslán požadavek pomocí proxy, která je uvedená v URL.
306 Switch Proxy Existuje, ale nepoužívá se.
307 Temporary Redirect (since HTTP/1.1) Dočasně přesunuto.

 

4xx – Chyba klienta
400 Bad Request Syntakticky špatný požadavek, proto nemůže být vyřízen.
401 Unauthorized Používán tam, kde je vyžadována autentifikace, ale nebyla zatím provedena.
402 Payment Required V budoucnu bude třeba využit, prozatím se nepoužívá.
403 Forbidden Požadavek byl sice správný, ale server odmítá odpovědět. Není to ale stejné jako u 401, zde totiž nehraje roli autentifikace.
404 Not Found Nejčastější požadavek, když dokument není nalezen.
405 Method Not Allowed Požadavek byl zavolán na zdroj s metodou, kterou nepodporuje. Například se jedná o formulář, který odesílá data metodou POST, a někdo se jej místo toho pokusí odeslat metodou GET.
406 Not Acceptable Nelze generovat odpověď, protože ji klient nepodporuje.
407 Proxy Authentication Required Je zapotřebí autentifikace proxy serverem před provedením tohoto požadavku.
408 Request Timeout Vypršel čas požadavku, který byl pro zpracování vyhrazen.
409 Conflict Požadavek nemůže být splněn kvůli konfliktu.
410 Gone Stránka již není nadále dostupná.
411 Length Required Není definována hlavička Content-Length.
412 Precondition Failed Přednastavenou podmínku vyhodnotil server jako chybnou.
413 Request Entity Too Large Požadované množství je příliš velké, proto server neakceptoval požadavek.
414 Request-URI Too Long URL požadavku je příliš dlouhé.
415 Unsupported Media Type Pořadavek nebyl vykonán, protože obsahuje serverem nepodporovaný typ média.
416 Requested Range Not Satisfiable Pokud klient požaduje část souboru, ale server ji nemůže zajistit.
417 Expectation Failed Server nemůže dosáhnout předpokladu v hlavičce Expect.
418 I’m a teapot Aprílový žertík z roku 1998.
422 Unprocessable Entity (WebDAV) Kvůli sémantickým chybám není možné požadavek splnit, i přesto, že je syntakticky správně.
423 Locked (WebDAV) Požadovaný zdroj je uzamčen.
424 Failed Dependency (WebDAV) Tento požadavek skončil neúspěchem vzhledem k neúspěšnému předchozímu požadavku.
425 Unordered Collection Definovaný v návrzích, ale nejsou přítomny v protokolu WebDAV.
426 Upgrade Required Klient by měl použít jiný protokol, jako je třeba TLS/1.0.
449 Retry With Tento stavový kód má na svědomí společnost Microsoft a říká, že po provedení patřičné akce může být požadavek opakován.
450 Blocked by Windows Parental Controls Další stavový kód ze stáje Microsoftu. Tato chyba je vrácena, pokud je aktivován nástroj Windows Parental Controls (rodičovská kontrola) a blokuje přístup k určité webové stránce.
499 Client Closed Request Rozšíření od Nginx. Kód je určen pro zaznamenávání v případě, že klient ukončil spojení během zpracovávání požadavku serverem.

 

5xx – Chyba serveru
500 Internal Server Error Obecná chybová zpráva, při zpracování požadavku došlo k blíže nespecifikované chybě. Tuto chybu má za následek třeba manipulace s mod_rewrite a soubororem .htaccess.
501 Not Implemented Neznámá metoda požadavku, nebo server tuto metodu neovládá.
502 Bad Gateway Špatná brána, odpověď proxy serveru, když od serveru obdrží chybovou zprávu.
503 Service Unavailable Služba je dočasně nedostupná, například z důvodu údržby.
504 Gateway Timeout Zpráva proxy serveru, kdy nedostal od cílového serveru odpověď v určitém čase, většinou, když od serveru obdrží zprávu 408.
505 HTTP Version Not Supported Server nepodporuje verzi protokolu HTTP použitou v daném požadavku.
506 Variant Also Negotiates Chyba konfigurace serveru, může to být i chyba zacyklení.
507 Insufficient Storage (WebDAV) Server je schopen ukládat zastoupení potřebné k dokončení požadavku.
509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache bw/limited extension) Není definováno v RFC.
510 Not Extended Ke zpracování požadavku je potřeba další rozšíření.Další články

Wifi síť nefunguje jak má

Určitě to znáte, chodíte po bytě, hledáte místa kde je nejlepší WiFi signál ale ve většině případů narážíte na fakt, že internet nejede tak, jak by měl. Důvodu... [ pokračovat ve čtení ]

Soubor je pro cílový souborový systém příliš velký

Určitě jste se s tím setkali. Na novou flashku přetahujete nějaký větší soubor a i přes to, že máte na cílovém zařízení dostatek místa, systém vychodí chybu. Tou... [ pokračovat ve čtení ]

PC používá jen 4GB RAM, co s tím?

Určitě jste se s tím někdy setkali, sestavili jste si nový PC, nainstalovali do něj 8GB,16GB či dokonce 32GB RAM ale systém používá stále jen 4GB? Určitě nejste... [ pokračovat ve čtení ]

Na iPhone přestalo fungovat LTE nebo vůbec nefunguje, jak opravit?

LTE je technologie určená pro vysokorychlostní mobilní internet, díky které se vaše zařízení připojuje právě k internetu.

Zaheslováváme web souborem .htpasswd

Náš předchozí článek o souboru robots.txt měl tak veliký úspěch, že vyvolal mnoho reakcí na jeho konec a to je přesný postup, jak web zaheslovat pomocí souboru .htpasswd.