Stavové kódy HTTP

Stavové kódy HTTP protokolu jsou součástí hlavičky odpovědi serveru na klientský požadavek. Dělí se do pěti kategorií, které jsou rozděleny podle jejich charakteru.

Jsou to informační, úspěšné, přesměrování, chyba požadavku (chyba klienta) a chyba serveru. K těm nejznámějším patří 500, což je chyba serveru, která velmi často vzniká špatným zapsáním kódu do souboru htaccess. Další známou chybou je 404 – dokument nenalezen.

404

Nejvíce je však stavů 200, nicméně o tom málo uživatelů ví. Je to stav, kdy vše proběhlo v pořádku. Čísla stavových kódu se sestávají z trojice čísel, první určuje kategorii odpovědí a další dvě blíže specifikují, o co se jedná.

Všechny stavové kódy shrneme v těchto pěti tabulkách.

1XX –Informační
100 ContinueServer obdržel hlavičku požadavku a čeká na klienta, aby odeslal tělo zprávy.
101 Switching protocolOdesílá se jako potvrzení, když klient zažádal o změnu komunikačního protokolu.
102 Processing (WebDAV)Tento požadavek může obsahovat mnoho dalších. Kód 102 říká, že požadavek byl sice přijat, ale zatím není dostupná odpověď. Tímto se předchází tomu, aby si klient nemyslel, že je požadavek ztracený a zbytečně ho neopakoval.
2xx –Úspěch
200Odpověď pro úspěšný požadavek.
201 CreatedVýsledkem tohoto požadavku je vytvoření nového zdroje, identifikovatelného dle URL.
202 AcceptedPožadavek přijat, ale ještě nebyl dokončen.
203 Non-Authoritative Information (od HTTP/1.1)Server správně zpracoval požadavek, ale návratové informace jsou z jiného zdroje.
204 No ContentServer úspěšně zpracoval požadavek, ale dále se zdržuje komentáře (nevrací žádný obsah).
205 Reset ContentServer úspěšně zpracoval požadavek a říká klientovy, že může obnovit původní obsah dokumentu.
206 Partial ContentServer doručuje pouze část zdroje a to díky hlavičce range, kterou klient odeslal. Hlavičku range používají nástroje jako wget k znovunavázání přerušených stahování nebo rozdělení stahování do více proudů.
207 Multi-Status (WebDAV)V odpovědi je XML dokument, který obsahuje více odpovědí, jenž jsou závislé na dalších požadavcích.
3xx –Přesměrování
300 Multiple ChoicesŘíká klientovi, že dokument, který požaduje je na více místech a vyžaduje, aby jej v následujícím požadavku blíže specifikoval.
301 Moved PermanentlyPermanentně přesměrováno.
302 FoundNejvíce používaný pro přesměrování.
303 See Other (since HTTP/1.1)Odpověď na požadavek může být nalezena na jiném URL pomocí metody GET.
304 Not ModifiedOdpověď tohoto kódu nesmí obsahovat tělo a indikuje, že od posledního požadavku nedošlo ke žměně zdrojového kódu dokumentu.
305 Use Proxy (since HTTP/1.1)Bezpečností mechanismus. Říká, že klientovi bude znovu odeslán požadavek pomocí proxy, která je uvedená v URL.
306 Switch ProxyExistuje, ale nepoužívá se.
307 Temporary Redirect (since HTTP/1.1)Dočasně přesunuto.
4xx –Chyba klienta
400 Bad RequestSyntakticky špatný požadavek, proto nemůže být vyřízen.
401 UnauthorizedPoužíván tam, kde je vyžadována autentifikace, ale nebyla zatím provedena.
402 Payment RequiredV budoucnu bude třeba využit, prozatím se nepoužívá.
403 ForbiddenPožadavek byl sice správný, ale server odmítá odpovědět. Není to ale stejné jako u 401, zde totiž nehraje roli autentifikace.
404 Not FoundNejčastější požadavek, když dokument není nalezen.
405 Method Not AllowedPožadavek byl zavolán na zdroj s metodou, kterou nepodporuje. Například se jedná o formulář, který odesílá data metodou POST, a někdo se jej místo toho pokusí odeslat metodou GET.
406 Not AcceptableNelze generovat odpověď, protože ji klient nepodporuje.
407 Proxy Authentication RequiredJe zapotřebí autentifikace proxy serverem před provedením tohoto požadavku.
408 Request TimeoutVypršel čas požadavku, který byl pro zpracování vyhrazen.
409 ConflictPožadavek nemůže být splněn kvůli konfliktu.
410 GoneStránka již není nadále dostupná.
411 Length RequiredNení definována hlavička Content-Length.
412 Precondition FailedPřednastavenou podmínku vyhodnotil server jako chybnou.
413 Request Entity Too LargePožadované množství je příliš velké, proto server neakceptoval požadavek.
414 Request-URI Too LongURL požadavku je příliš dlouhé.
415 Unsupported Media TypePořadavek nebyl vykonán, protože obsahuje serverem nepodporovaný typ média.
416 Requested Range Not SatisfiablePokud klient požaduje část souboru, ale server ji nemůže zajistit.
417 Expectation FailedServer nemůže dosáhnout předpokladu v hlavičce Expect.
418 I’m a teapotAprílový žertík z roku 1998.
422 Unprocessable Entity (WebDAV)Kvůli sémantickým chybám není možné požadavek splnit, i přesto, že je syntakticky správně.
423 Locked (WebDAV)Požadovaný zdroj je uzamčen.
424 Failed Dependency (WebDAV)Tento požadavek skončil neúspěchem vzhledem k neúspěšnému předchozímu požadavku.
425 Unordered CollectionDefinovaný v návrzích, ale nejsou přítomny v protokolu WebDAV.
426 Upgrade RequiredKlient by měl použít jiný protokol, jako je třeba TLS/1.0.
449 Retry WithTento stavový kód má na svědomí společnost Microsoft a říká, že po provedení patřičné akce může být požadavek opakován.
450 Blocked by Windows Parental ControlsDalší stavový kód ze stáje Microsoftu. Tato chyba je vrácena, pokud je aktivován nástroj Windows Parental Controls (rodičovská kontrola) a blokuje přístup k určité webové stránce.
499 Client Closed RequestRozšíření od Nginx. Kód je určen pro zaznamenávání v případě, že klient ukončil spojení během zpracovávání požadavku serverem.
5xx –Chyba serveru
500 Internal Server ErrorObecná chybová zpráva, při zpracování požadavku došlo k blíže nespecifikované chybě. Tuto chybu má za následek třeba manipulace s mod_rewrite a soubororem .htaccess.
501 Not ImplementedNeznámá metoda požadavku, nebo server tuto metodu neovládá.
502 Bad GatewayŠpatná brána, odpověď proxy serveru, když od serveru obdrží chybovou zprávu.
503 Service UnavailableSlužba je dočasně nedostupná, například z důvodu údržby.
504 Gateway TimeoutZpráva proxy serveru, kdy nedostal od cílového serveru odpověď v určitém čase, většinou, když od serveru obdrží zprávu 408.
505 HTTP Version Not SupportedServer nepodporuje verzi protokolu HTTP použitou v daném požadavku.
506 Variant Also NegotiatesChyba konfigurace serveru, může to být i chyba zacyklení.
507 Insufficient Storage (WebDAV)Server je schopen ukládat zastoupení potřebné k dokončení požadavku.
509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache bw/limited extension)Není definováno v RFC.
510 Not ExtendedKe zpracování požadavku je potřeba další rozšíření.Další články

Kategorie UTP kabelu a jejich specifikace

Nestíněný kabel „Twisted Pair“ známý pod označením UTP je zcela jistě nejpopulárnějším kabelem na světě. Kabel UTP se používá nejen k připojení zařízení do... [ pokračovat ve čtení ]

Jak přenastavit WordPress na HTTPS protokol

Důvod, pro používat na webových stránkách HTTPS protokol místo nezabezpečeného HTTP může být mnoho. Jde to od zabezpečení přenesených dat až k SEO nebo... [ pokračovat ve čtení ]

Přidání editoru Gutenberg do vlastních typů příspěvků ve WordPressu

Pokud používáte nějakou dobu Wordpress, určitě jste se setkali s vlastními typy příspěvků. Hodně majitelů webu se pro ně rozhodli, protože standardní příspěvky jsou... [ pokračovat ve čtení ]

Internet jde velmi pomalu či téměř nejde

Internetové připojení má v dnešní době téměř každá domácnost. Výhody internetu jistě nemusíme představovat, nicméně i internetové připojení může mít řadu problému. Nejčastějším problémem... [ pokračovat ve čtení ]

Vypadává WiFi síť

WiFi má v domácnosti snad každý uživatel, který vlastní nějaké to chytré zařízení, notebook či cokoliv dalšího. Proto dokáže být celkem nepříjemné, když toto... [ pokračovat ve čtení ]

Měníme IP adresu v příkazové řádce Windows a Linux Terminálu

Změna IP adresy se může občas hodit. A ne vždy je k dispozici grafické prostředí. To se sice týká spíše Linux uživatelů, nicméně i... [ pokračovat ve čtení ]

Hledáme soubory přes příkazovou řádku Windows a terminál Linuxu

Sami jste se s tím nejspíše někdy také setkali. Potřebujete najít nějaký soubor v počítači ale nevíte, kam jste ho uložili. Možností jak něco... [ pokračovat ve čtení ]

ASCII tabulka

ASCII tabulka je kódová tabulka, která definuje standardní znaky anglické abecedy a další znaky používané v informatice. Zkratka vychází z anglického American Standard Code... [ pokračovat ve čtení ]

Mažeme mezipaměť DNS

Vymazání mezipaměti DNS nepatří k činnostem, co by jsme potřebovali každý den. Jsou ale chvíle, kdy se to hodí a tuto operaci je potřeba... [ pokračovat ve čtení ]

Linux terminál – slučujeme PDF soubory do jednoho

Soubory PDF jsou velmi oblíbené a jejich tisk může v případě většího množství souborů udělat vrásky na čele nejednomu uživateli. Jak je ale jednoduše... [ pokračovat ve čtení ]