PHP

Dnešním dnem jsme pro Vás začali seriál o PHP, doufáme, že se Vám bude líbit, pokud však najdete v seriálu nějakou chybu, budeme velmi rádi, pokud nás na ni upozorníte, jsme přeci lidé a chybovati je lidské.

První díl o PHP – Historie a budoucnost

PHP se poprvé objevilo v roce 1994, kdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl, že si udělá jednoduchý systém, který mu bude započítávat přístup na stránky. První verze PHP byla napsána v PERLu, nicméně vzhledem ke značnému zatížení serveru bylo později přepsáno do jazyka C. Sada scriptů byla tento rok vydána pod názvem „Personal Home Page Tools“, pozdější název byl „Personal Home Page Construction Kit“. Nicméně toto nestačilo a tak se v polovině roku 1995 ten samý autor rozhodl, že systém PHP propojí …

Druhý díl o PHP – Co PHP vlastně je?

V minulém díle jsme se podívali na historii PHP, nyní nás však čeká si vysvětlit, jak PHP pracuje, na co je vhodné a na co naopak není, či na co se dokonce použít nedá. Když se ještě na chvíli přesuneme do historie, tak zjistíme, že kdysi v počátcích internetu byli webové stránky statické, to znamenalo, že web byl nějakým způsobem napsán a přesně tak, jak byl napsán tak se přenášel do klienského prohlížeče. Pokud potřebujete pouze web, který bude vždycky …

Třetí díl o PHP – Základy

V minulém díle jsme se podívali na to, co PHP vlastně je, jak se instaluje, co je potřeba pro běh a jak funguje, dnes nás tedy nebude čekat nic jiného, než s ním nějakým způsobem začít. Věc, kterou jsme si zatím neřekli je to, jak vlastně webový server pozná, že jde o PHP. Pokud jste v minulém díle do normálního HTML souboru vložili PHP kód, jistě se neprovedl. Je to z toho důvodu, že přípona souboru byla .html, tato přípona …

Čtvrtý díl o PHP – Komentáře

V minulých dílech jsme si tedy vysvětlili, jak se PHP zapisuje a jak vypsat řetězec. Nyní se podíváme na jednu důležitou část, tou jsou komentáře. Pokud budete tvořit velmi jednoduchý projekt, jistě si řeknete, že je nepotřebujete, prosím Vás, naučte se kusy kódu si popisovat. Když teď napíšete kus kódu, pamatovat si jej budete, nicméně třeba za rok to tak již být nemusí a tak se v kódu ztratíte, zvlášť, pokud se v kódu dopustíte nějaké „prasárny“. Z tohoto důvodu …

Pátý díl o PHP – Proměnné

Dnes se podíváme na proměnné a jejich datové typy. Každý programovací jazyk má nějaké proměnné, do proměnných se ukládají hodnoty a s hodnotami se dále pracuje. V každém programu je v každý okamžik hodnota proměnné jednoznačně dána. V PHP však existuje několik typu: Typ Název v PHP Popis Logický typ Boolean uchovává hodnotu „pravda“ nebo „nepravda“. Zapisuje se jako TRUE a FALSE. Celočíselný typ Integer uchovává celá kladná i záporná čísla (a nulu) od nějakých -2 biliónů po + 2 …

Šestý díl o PHP – Přetypování proměnných

V minulém díle jsme se o přetypování trochu zmínili, nyní se však v praxi podíváme na to, co to je, k čemu to slouží a hlavně, jak se taková operace dá provést. PHP jak již bylo zmíněno si k proměnné přiřadí sám datový typ, to znamená, že to nemusíte řešit, pokud se však rozhodnete manuálně změnit datový typ, provedete to takto: <?php $moje_promenna = jmeno; settype($moje_promenna, „boolean“); //tato operace změní moji proměnnou na datový typ boolean ?> V praxi se to …

Sedmý díl o PHP – Pole

Dnes se podíváme na pole. Pole je speciální struktura, v podstatě v poli, v jednom názvu proměnné máme krom hodnoty i index nebo klíč. Co se pole v PHP týče, pracuje se s nimi velmi dobře, ale chce to něco málo vědět. Uveďme příklad, Pepa má několik telefonních čísel: <?php $pepa[1]=777123456; $pepa[2]=777987654; $pepa[3]=777123987; ?> Doufám že z příkladu je jasné, že jedna proměnná, tedy $pepa má více telefonních čísel, které jsou indexem označeny 1 – 3. Pole se tedy zapisují …

Osmý díl o PHP – Vícerozměrná pole

Minule jsme si řekli něco o polích, nyní si ukážeme, jak vytvořit vícerozměrné pole. Vícerozměrné pole je velmi jednoduché, jistě jste si v minulém díle všimli že za $pole[1] hodnotou proměnné je index. U všech příkladu z minulého dílu lze říci, že se jednalo o pole, které bylo pouze v jedné dimenzi, tedy jednorozměrné pole, toto však ale nestačí a tak se podíváme na to, jak vytvořit vícerozměrné pole. Začneme dvourozměrným polem, tedy polem, které je definováno ve dvou dimenzích. …

Devátý díl o PHP – Konstanty, výrazy, preinkrementace a postinkrementace

Když jsme řešili proměnné, jistě si vzpomenete, že každá proměnná má v kódu nějakou hodnotu, která se postupem v programu mění. Dnes se podíváme na Konstanty. Konstanta je v podstatě proměnná, jen jak již název napovídá, tak se v průběhu programu nemění, je pořád stejná, viz: <? define („BROWSER“, „Mozilla/5.0“); echo „Váš prohlížeč je „ . BROWSER; ?> Dobrým zvykem je psát konstanty velikými písmeny, tedy BROWSER je konstanta, ve které je uložen řetězec „Mozilla/5.0“. Každá konstanta se definuje slovem define a není …

Desátý díl o PHP – Logické výrazy

Logické operátory jsou v PHP úplně stejné, jako v jiných jazycích, tedy pokud s nimi umíte, víte přesně k čemu jsou, můžete tuto kapitolu možná přeskočit, v opačném případě si ji radši přečtěte, jistě je budete potřebovat. Některé funkce vracejí hodnoty typu TRUE nebo FALSE. V PHP máme šest druhů logických operátorů, jsou shrnuté v této tabulce: Operátor Význam Pravda když and Logický součin Jsou obě hodnoty pravdivé or Logický součet Je alespoň jedna hodnota pravdivá xor Exkluzivní OR Je …

Jedenáctý díl o PHP – Podmínky a operátory

V minulém díle jsme se podívali na logické operátory, ty se nám teď, když budeme vytvářet podmínky budou hodit. Pokud vezmeme script, jen málo kdy bude od začátku do konce probíhat přesně tak, jak je napsaný, občas v programu budeme chtít nějakou změnu, aby pružně reagoval na změny, například pokud budeme vytvářet program na úpravu fotek a budeme chtít fotku vždy otočit na šířku, povolovat či blokovat přístup, měnit velikost stránky dle rozlišení či třeba používat jiný CSS soubor podle …

Dvanáctý díl o PHP – cykly

Dnes se podíváme na cykly, neboli smyčky. Příkazy cyklů jsou v každém programovacím jazyce a jsou velmi důležité, dalo by se říci, že jsou asi nejdůležitější. Cyklus je něco, co se opakuje, v reálném světě například dny, týdny, měsíce. Cykly si budeme ukazovat dva, ten první který se opakuje do té doby, dokud se nedostane na určitou podmínku (ano může jít i do nekonečna, bohužel v takové chvíli se program „zasekne“), jedná se o cyklus WHILE a nebo cyklus, který …

Třináctý díl o PHP – Funkce a procedury

Dnes se zaměříme na funkce a procedury. Funkce a procedury jsou v programovacím jazyce velmi důležité, ve většině jazyků je najdete a je velmi výhodné si je zapamatovat a používat. Rozdíl mezi procedurou a funkcí je ten, že procedura zpracovává nějaký kus kódu, kdežto funkce navíc ještě vrací nějakou hodnotu. Funkce i procedury se v PHP definují klíčovým slovem FUNCTION za které se dá název funkce, uvedu hned příklad: <?php function nazev_funkce() { return 2; } nazev_funkce(); //tímto se funkce …