HTML 5

V tomto seriálu Vás budu provázet značkovacím jazykem HTML 5, který je sice stále ve vývoji, ale oproti jeho starším verzím HTML 4 je v mnohém velmi zjednodušen, zkrácen a tím se stal více přehlednějším, pohodlnějším a snažším pro všechny a to i nováčky, které tento jazyk zajímá.

1. Úvod do jazyka HTML 5

Co je vlastně zač jazyk HTML (anglicky HyperText Markup Language) ? Je to jednoduchý značkovací jazyk. To znamená, že při psaní v něm využíváme značky – tagy, které mají své vlastní funkce. Tagy jsou obvykle párové a výjimečně nepárové. Mimo to je HTML jazyk lineární, tudíž je jazyk prohlížeči zobrazován od shora dolů. Má to svou nevýhodu a to, že v něm nelze provádět jakékoliv větvení, výpočty natož cykly. Pro editování HTML dokumentů stačí jednoduchý textový editor např. poznámkový blok. …

2. Struktura dokumentu & nadpisy

Správná struktura HTML dokumentu je důležitá z hlediska funkčnosti, zobrazování jak vizuální tak obsahové stránky webu. Základní struktura je velmi prostá a měla by vypadat takto: <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title> Titulek webu </title> </head> <body> </body> </html> <!DOCTYPE HTML> prohlížeči říká, že tento dokument je napsán v jazyce HTML 5. Jednotlivé verze HTML se od sebe liší, proto bychom na tento tag neměli zapomínat, jinak by nám mohla stránka dělat neplechu. Tag <html> </html> říká, že všechno vevnitř je HTML kód. Značka <head></head> udává informace o …